Структура на дирекция “Канцелария на общински съвет”

Начало > Статут и правомощия > Структура > ...

Структура на дирекция “Канцелария на Общински съвет”

 Дирекция “Канцелария на Общински съвет”

   1. Отдел  „Канцелария на Общински съвет“

   2. Отдел „Връзки с обществеността и административно-правен“