Алекс Женев Илиев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Алекс Женев Илиев

За момента не е предоставена информация.

e-mail: alex.iliev1918@gmail.com

 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”