Добромир Йорданов Джиков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Добромир Йорданов Джиков

За момента не е предоставена информация.

e-mail: ddzhikov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”