Евгений Станимиров Йосифов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Евгений Станимиров Йосифов

За момента не е предоставена информация.

e-mail: estanimirov@abv.bg


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Обществен ред, сигурност и безопасност на движението”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда” – председател