Галина Иванчева Димитрова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Галина Иванчева

  • Галина Иванчева е адвокат в Адвокатска колегия – Варна.
  • По образование е юрист, с над 25 години юридически стаж.
  • След специалност “Право”, е завършила специализация “Международно
    търговско и европейско право”.
  • Възпитаник е на ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри” – гр.Варна.
  • Владее френски, руски и английски език.
  • Била е Народен представител в 46 Народно събрание на Р.България от 3 Избирателен район – Варна и член на Комисията по правни и
    конституционни въпроси, както и член на Комисията по въпросите на Европейския съюз.

e-mail: g.ivancheva07@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” – председател

folder-icon ВрК “Правна комисия”