Георги Иванов Георгиев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Георги Иванов Георгиев


За момента не е предоставена информация.

e-mail:g.georgievosvarna@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт” – председател

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”