Хълми Сейфиев Белев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Хълми Сейфиев Белев

За момента не е предоставена информация.

e-mail: hilmibelevv@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Обществен ред, сигурност и безопасност на движението”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”