Христо Атанасов Атанасов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Христо Атанасов Атанасов

Христо Атанасов Атанасов има висше икономическо и юридическо образование.

Собственик е на фирма за консултации в областта на енергетиката, търговското и патентното право.

Заместник-председател на Общински съвет – Варна.

Четвърти мандат общински съветник.

e-mail: hristoatanasov5@gmail.com 


Член на комисиите:

 folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”