Сали Мехмедов Табаков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Сали Мехмедов Табаков

За момента не е предоставена информация.

e-mail: salitabakov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Обществен ред, сигурност и безопасност на движението”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”