Симеон Юлианов Тодоров

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Симеон Юлианов Тодоров

За момента не е предоставена информация.

e-mail: simeontod2312@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”