Стоян Георгиев Петков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Стоян Георгиев Петков

Арх. Стоян Петков е родом от град Варна.

Завършва средното си образование в ПГСАГ “Васил Левски” – гр.Варна, със специалност “Строителство и архитектура”, а висшето си образование във ВСУ “Черноризец храбър” – гр.Варна, със специалност “Архитектура”.

От завършването си през ноември 2014г. работи като архитект на свободна практика и е член на КАБ РК Варна и САБ Дружество Варна.

На 21 години започва работа в Община Аксаково, на длъжност главен специалист “Архитектура” в Дирекция “Устройство на територията”, по-късно е и старши експерт “Архитектура” в същата дирекция.

От 05.01.2018г., след проведен конкурс, е избран за Главен архитект на Община Аксаково, до 19.06.2023г. когато е назначен за Началник на отдел “НКН”, Дирекция АГУП в Община Варна, едновременно с това е и Вр.И.Д. Главен архитект на Община Варна до 13.11.2023г., когато е избран за общински съветник.

От 2021г. досега е гост-преподавател във ВСУ “Черноризец храбър”- гр.Варна по дисциплина “Правила и нормативи в устройственото планиране и инвестиционното проектиране”, свързана със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и поднормативните му актове.

Втори мандат общински съвет от ПП ГЕРБ.

e-mail: stoyan.petkov.varna@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”