Светослав Тодоров Йорданов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Светослав Тодоров Йорданов

За момента не е предоставена информация.

e-mail: yordanov.vzr@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Наблюдателна комисия