Юсмен Шакир Юсмен

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Юсмен Шакир Юсмен

За момента не е предоставена информация.

e-mail: y2yusmen@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”