Христо Атанасов Димитров

Начало > Статут и правомощия > Структура > ...

Председател

Христо Атанасов Димитров е строителен инженер, завършил е “Строителство на сгради и съоръжения – конструкции“ във Висшето народно военно строително училище “Ген. Благой Иванов” и „Патентно-лицензионна дейност“ в МЕИ-София.

Предприемач, основател на голяма строителна компания във Варна, специализирана в строителството на бизнес и търговски комплекси, обществени, индустриални и жилищни сгради в цялата страна.

Два мандата е председател на областното представителство на Камарата на строителите в България (КСБ) – от 2013 г. до 2019 г. През това време става заместник – председател на КСБ (София), а от 2022 г. е председател на Контролния съвет в КСБ.

Семеен е, има син, дъщеря и три внучки.

Първи мандат общински съветник от коалиция „Алтернативата на гражданите“, съответно за първи път оглавява местния парламент.

e-mail: hdimitrov@varna.bg


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”