Регистър на групите мандат 2023-2027

Начало > Статут и правомощия > Структура > ...

Регистър на групите мандат 2023-2027


icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №9/ 28.03.2024 г.

icon-pdfРегистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №7/ 29.02.2024 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №4/ 04.01.2024 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №3/ 07.12.2023 г.

icon-pdf Регистър на групите общински съветници в Общински съвет-Варна
От протокол №1/13.11.2023 г.