Увеличават капитала на общински дружества

SS_1Увеличение на капитала на дружеството „Стадион Спартак“ гласуваха членовете на ПК “Собственост и стопанство” към Общински съвет – Варна. Те дадоха съгласието си капиталът, който в момента е 2 958 000 лева, да бъде вдигнат с 25 000 лева. Средствата ще използват за погасяване на неизплатени задължения на дружеството към контрагенти, за работни заплати към персонала и задължителни осигурителни вноски към НАП, стана ясно на днешното заседание.

Общинските съветници дадоха също зелена светлина за увеличаване на капитала на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков“ с близо 500 000 лева, представляващи стойността на отпуснатите от общинския бюджет средства за закупуване на медицинска апаратура. Със субсидията беше купена „Система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия“.

Предстои увеличение на капитала и на ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в кв. Аспарухово. През 2018 г. лечебното заведение, което е в район с повишен здравен риск, беше подпомогнато от общината с 52 695 лв. за покриване на натрупани задължения. Взето бе решение капиталът на ДКЦ „Св. Иван Рилски“ да се увеличи със стойността на отпуснатите средства.

На днешното заседание членовете на комисията дадоха също съгласието си ДГ „Щастливо детство“ във Варна да управлява общински имот с площ от 633 кв. Градината ще може да ползва безвъзмездно терена, върху който вече е изградена детска площадка, за срок от 10 години.