Варна ще черпи норвежки опит в областта на общественото здраве

Варна ще задълбочи сътрудничеството с норвежкия регион Oстфолд в областта на общественото здраве.  Чуждият опит и възможностите за партньорство бяха обсъдени по време на посещение на варненска делегация в Норвегия. В нея участваха председателят на ПК „Здравеопазване“ към Общински съвет – Варна доц. Антоанета Цветкова, представители на общинската администрация и неправителствения сектор, както и експерти в тази област. Визитата бе в рамките на проект „Регионално партньорство за здраве и устойчиво развитие“, финансиран по програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“, като целта бе обмяна на добри практики в процесите на създаване на здравна стратегия и политика.

2Варненската делегация представи състоянието на общественото здраве в България, след което бе направен паралел с Норвегия. В тази връзка бяха дискутирани допирните точки между двете страни и региони с цел адаптиране и прилагане на норвежкия опит в българския контекст. Идеята е да се разработи модел за Варна, съобразен с политическите, икономическите, социокултурни особености на нашия регион.

„Работните срещи бяха съчетани с интерактивни демонстрации на успешни практики за привличане на деца, учащи, възрастни в различни програми за подобряване на физическата активност, изграждане на здравословни навици за хранене, за движение, за усвояване на знания и социална ангажираност. Демонстрациите бяха направени в научен център, изграден специално за създаване на подходяща среда за постигане на тези цели“, разказа доц. Цветкова.

„Във всички презентации, демонстрации и дискусии като червена нишка минаваше темата за доброволчеството, взаимната помощ и доверието към институции и хора, която беше представена като основната предпоставка за благополучието на норвежкото общество“, допълни тя.1

По думите на доц. Цветкова постигнатото в Остфолд в областта на общественото здраве е реалистично и за Варна. Това може да се осъществи чрез сътрудничество между здравните власти, университетите, неправителствения сектор, бизнеса и медиите.

„Има добър работещ норвежки модел. Имаме подкрепящи международни партньори и сега е подходящият момент да направим крачка за изграждане на подобен модел и във Варна в името на по-доброто здраве и социално благополучие на хората в нашия регион“, каза в заключение доц. Цветкова.