Варна връща на държавата дяловете си в Пловдивския панаир

Варна се отказва от дяловото си участие в “Международен панаир Пловдив”. На извънредно заседание днес Общинският съвет в града даде съгласие за безвъзмездно връщане на държавата на 16 314 000 акции, представляващи 29% от капитала на дружеството. Дяловете следва да бъдат прехвърлени на Министерството на икономиката, от което бяха получени през миналата година.P1080512

Общинските съветници упълномощиха и възложиха на кмета Иван Портних да сключи договор с министъра на икономиката за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите, да подпише джиро, както и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърляне на дяловете.

Общинският съвет реши също Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ да бъде преобразувана в Средно училище със същия патрон.

P1080514P1080502