Всички общински ДКЦ във Варна са на печалба, сочат отчетите им

2За първи път за последните три десетилетия всички диагностично-консултативни центрове във Варна са на печалба. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“ към Общинския съвет, на което бяха разгледани и приети финансовите отчети на лечебните заведения за 2021 г. Добрите резултати се дължат основно на допълнителното финансиране, осигурено от Здравната каса и Община Варна за откритите в ДКЦ-тата COVID-зони и ваксинационни пунктове.

На печалба е дори ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“, което се случва за първи път в историята на лечебното заведение. Другото общинско здравно заведение с много добър финансов резултат спрямо предходната година е ДКЦ „Св. Клементина“.

Устойчивост в развитието си показват ДКЦ III, ДКЦ IV, ДКЦ  V, Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина – Варна. ДКЦ „Чайка“ е с двойна печалба спрямо 2020 г. Успешна във финансово отношение е била годината и за Дентален център I Варна.1

За разлика диагностично-консултативните центрове общинските болници във Варна отчитат отрицателни резултати. Спирането на плановия прием и плановите операции за дълги периоди заради пандемията е една от причините Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“ да е на минус. Болницата за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна, която традиционно е сред най-успешните във финансово отношение лечебни заведения, през 2021 г. е на загуба заради разкриването на COVID-отделение. И двете болници обаче са успели да компенсират загубите през първото шестмесечие на годината и вече са на печалба, увериха техните управители. Тежко остава положението само на Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. То е и единственото лечебното заведение с просрочени задължения.

Всички здравни заведения с изключение на бившия Тубдиспансер отчитат ръст на приходите за 2021 г., а голяма част от тях – и увеличение на пациентите. Въпреки несигурната обстановка  ДКЦ-тата и болниците са продължили инвестициите основно със собствени средства в апаратура и подобряване на материалната база.

Същевременно има и ръст на разходите. Основната част от тях са за заплати и осигурителни вноски върху тях, които също са увеличени спрямо предходната година, бе изтъкнато на заседанието.