Заседание №36 от 19.12.2018 г.

Начало > ...

Заседание №36 от 19.12.2018 г.

Публикувани на 14.12.2018 г.
Актуализирани на 18.12.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №36

zip-icon_smПроектоматериали по т.2 до т.7

zip-icon_smПроектоматериали по т.8 до т.14


Публикувани на 27.12.2018 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №36

icon-pdf Протокол от заседание №36

icon-pdf Решения от заседание №36

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №36

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №36

icon-pdf Публикация на протокол №36 в печатни издания