Заседание № 7 от 29.02.2024 г., 01.03.2024 г. и 05.03.2024 г.

Начало > ...

Заседание № 7 от  29.02.2024 г., 01.03.2024 г. и 05.03.2024 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на 23.02.2024 г., актуализирани на 28.02.2024 г.

icon-pdf Проект за дневен ред  на заседание №7

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6- бюджет

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9

zip-icon_sm Проектоматериали по т.11

 icon-pdf Проектоматериали по т.12

icon-pdf Проектоматериали по т.13

zip-icon_sm Допълнителни материали


Публикувани на 06.03.2024 г.

icon-pdf  Дневен ред от заседание № 7 от 29.02.2024 г.

icon-pdf Протокол от заседание № 7 от 29.02.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 7 от 29.02.2024 г.

 zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 7

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 7 от 29.02.2024 г.