Заседание №10 от 16,17.12.2020 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №10 от 16,17.12.2020 г.

С цел спазване на противоепидемични мерки на територията на страната, съгласно Решение № 855/25.11.2020 г. на Министерски съвет, Заповеди № РД-01-675/25.11.2020 г. и № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 4298/27.11.2020 г. на кмета на Община Варна, десетото заседание на Общински съвет – Варна ще се състои в съответствие с указаните предписания.

Заседанието ще се проведе ОНЛАЙН и може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-Варна


Публикувани на  11.12.2020 г.,

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №10

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7

icon-pdf  Проектоматериали по т.8

 


Публикувани на 29.12.2020 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №10

icon-pdf Протокол от заседание №10

icon-pdf Решения от заседание №10

          icon-pdf Приложение към решение № 421-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 424-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 425-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 428-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 429-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 430-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 433-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 462-3(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 473-3(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 474-3(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 475-4(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 476-4(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 478-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 479-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 480-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 481-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 488-7(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 489-7(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 490-7(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 491-7(10)16.12.2020 г.

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №10