Заседание №6 от 09.03.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №6 от 09.03.2016 г.

Публикуван на 08.03.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №6


Публикувани на 15.03.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №6

icon-pdf Протокол от заседание №6

icon-pdf Решения от заседание №6

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №6

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №6


icon-pdf Публикация на протокол №6 в печатни издания