Над 3,67 млн. лева от бюджета на Варна ще бъдат вложени в проектиране на обекти

Малко над 3,67 млн. лева от бюджета на Община Варна ще бъдат вложени в проектиране на обекти през 2018 г. Средствата са планирани в годишната програма, която комисията по архитектура към Общински съвет – Варна прие на днешното си заседание.

IMG_20180123_140507В документа фигурира проектирането на ПУП-ПРЗ на част от Южна промишлена зона, в която ще се простира новият индустриално-технологичен парк във Варна. Заложените средства за този обект са в размер на 90 000 лева.

Сред приоритетите на общината и тази година е реконструкцията и реставрацията на сгради паметници на културата. В бюджета са планирани 98 хил. лв. за изработване на проекти за консервация на ценни обекти. Включени са и допълнителни 66 хил. лева за регистрация и предоставяне на статут на недвижими културни ценности.

Програмата предвижда също изработване на паркоустройствен план за Аспарухов парк, ПУП –ПРЗ на „Малка чайка“, на СО „Боровец – север“ и на още десетки територии в града и околностите.