ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2019-2023 > Комисии мандат 2019-2023 > ...

ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество”

Предстоящо заседание – няма


Състав на комисията


Протоколи


Отчети