Архив МАНДАТ 2019-2023

Начало > Архив > ...

Архив МАНДАТ 2019-2023

folder-icon Архив на заседанията на комисиите към Общински съвет-Варна мандат 2019-2023

folder-icon Отчети мандат 2019 г. – 2023 г.


Заседание №1 от 11.11.2019 г.

icon-pdf Протокол от заседание № 1 от 11.11.2019

icon-pdf Решения от заседание № 1 от 11.11.2019 г.


Заседание №2 от 05.12.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №2

icon-pdf Дневен ред на заседание №2

icon-pdf Протокол от заседание №2

icon-pdf Решения от заседание №2

icon-pdf Приложение към решение № 3-1

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №2

 icon-pdf Публикация на протокол №2 в печатни издания


Заседание №3 от 27.12.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №3

icon-pdf Дневен ред на заседание №3

icon-pdf Протокол от заседание №3

icon-pdf Решения от заседание №3

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 3

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №3

icon-pdf Публикация на протокол №3 в печатни издания


Заседание №4 от 11.02.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №4

icon-pdf Дневен ред на заседание №4

icon-pdf Протокол от заседание №4

icon-pdf Решения от заседание №4

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 4

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №4

icon-pdf Публикация на протокол №4 в печатни издания


Заседание №5 от 16.04.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №5

icon-pdf Дневен ред на заседание №5

icon-pdf Протокол от заседание №5

icon-pdf Решения от заседание №5

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 5

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №5

icon-pdf Публикация на протокол №5 в печатни издания


Заседание №6 от 13,14.07.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №6

icon-pdf Дневен ред на заседание №6

icon-pdf Протокол от заседание №6

icon-pdf Решения от заседание №6

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 6

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №6

icon-pdf Публикация на протокол №6 в печатни издания


Заседание №7 от 13.08.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №7

icon-pdf Дневен ред на заседание №7

icon-pdf Протокол от заседание №7

icon-pdf Решения от заседание №7

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №7

icon-pdf Публикация на протокол №7 в печатни издания


Заседание №8 от 29.09.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №8

icon-pdf Дневен ред на заседание №8

icon-pdf Протокол от заседание №8

icon-pdf Решения от заседание №8

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 8

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №8


Заседание №9 от 20.11.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №9

icon-pdf Дневен ред на заседание №9

icon-pdf Протокол от заседание №9

icon-pdf Решения от заседание №9

icon-pdf Поименно явно гласуване от заседание №9


Заседание №10 от 16,17.12.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №10

icon-pdf Дневен ред на заседание №10

icon-pdf Протокол от заседание №10

icon-pdf Решения от заседание №10

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 10

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №10


Заседание №11 от 30.12.2020 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №11

icon-pdf Дневен ред на заседание №11

icon-pdf Протокол от заседание №11

icon-pdf Решения от заседание №11

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №11


Заседание №12 от 29.01.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №12

icon-pdf Дневен ред на заседание №12

icon-pdf Протокол от заседание №12

icon-pdf Решения от заседание №12

icon-pdf Приложение към Решения от заседание № 12

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №12


Заседание №13 от 15.02.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №13

icon-pdf Дневен ред на заседание №13

icon-pdf Протокол от заседание №13

icon-pdf Решения от заседание №13

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №13


Заседание №14 от 04,05.03.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №14

icon-pdf Дневен ред на заседание №14

icon-pdf Протокол от заседание №14

icon-pdf Решения от заседание №14

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 14

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №14


Заседание №15 от 14.04.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №15

icon-pdf Дневен ред на заседание №15

icon-pdf Протокол от заседание №15

icon-pdf Решения от заседание №15

icon-pdf Приложение към Решения от заседание № 15

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №15


Заседание №16 от 20.05.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №16

icon-pdf Дневен ред на заседание №16

icon-pdf Протокол от заседание №16

icon-pdf Решения от заседание №16

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №16


Заседание №17 от 15.06.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №17

icon-pdf Допълнение към проект за дневен ред на заседание №17

icon-pdf Дневен ред на заседание №17

icon-pdf Протокол от заседание №17

icon-pdf Решения от заседание №17

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 17

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №17


Заседание №18 от 30.06.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №18

icon-pdf Дневен ред на заседание №18

icon-pdf Протокол от заседание №18

icon-pdf Решения от заседание №18

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №18


Заседание №19 от 11.08.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №19

icon-pdf Дневен ред на заседание №19

icon-pdf Протокол от заседание №19

icon-pdf Решения от заседание №19

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №19

icon-pdf Поименно явно гласуване по Решение 620-6(19)11.08.2021 г.


Заседание №20 от 29,30.09.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №20

icon-pdf Дневен ред на заседание №20

icon-pdf Протокол от заседание №20

icon-pdf Решения от заседание №20

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 20

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №20

zip-icon_sm Поименно явно гласуване от заседание №20


Заседание №21 от 27.10.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №21

icon-pdf Дневен ред на заседание №21

icon-pdf Протокол от заседание №21

icon-pdf Решения от заседание №21

icon-pdf Приложение към Решения от заседание № 21

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №21


Заседание №22 от 10.12.2021 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №22

icon-pdf Дневен ред на заседание №22

icon-pdf Протокол от заседание №22

icon-pdf Решения от заседание №22

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 22

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №22


Заседание №23 от 01.03.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №23

icon-pdf Дневен ред на заседание №23

icon-pdf Протокол от заседание №23

icon-pdf Решения от заседание №23

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №23


Заседание №24 от 30.03.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №24

icon-pdf Дневен ред на заседание №24

icon-pdf Протокол от заседание №24

icon-pdf Решения от заседание №24

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 24

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №24


Заседание №25 от 20,21.04.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №25

icon-pdf Дневен ред на заседание №25

icon-pdf Протокол от заседание №25

icon-pdf Решения от заседание №25

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 25

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №25


Заседание №26 от 17.05.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №26

icon-pdf  Дневен ред на заседание № 26

icon-pdf Протокол от заседание № 26

icon-pdf  Решения от заседание № 26

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 26

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 26


Заседание №27 от 28.07.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №27

icon-pdf  Дневен ред на заседание № 27

icon-pdf Протокол от заседание № 27

icon-pdf  Решения от заседание № 27

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 27

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 27


Заседание №28 от 10.08.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №28

icon-pdf  Дневен ред на заседание № 28

icon-pdf Протокол от заседание № 28

icon-pdf  Решения от заседание № 28

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 28

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 28


Заседание №29 от 08.11.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №29

icon-pdf Дневен ред от заседание № 29

icon-pdf Протокол от заседание № 29

icon-pdf  Решения от заседание № 29

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 29

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 29


Заседание №30 от 28.11.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №30

icon-pdf Дневен ред от заседание № 30

icon-pdf Протокол от заседание № 30

icon-pdf  Решения от заседание № 30

icon-pdf Приложение към Решения от заседание № 30

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 30


Заседание №31 от 21,22.12.2022 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №31

icon-pdf Дневен ред от заседание № 31

icon-pdf Протокол от заседание № 31

icon-pdf Решения от заседание № 31

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 31

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 31


Заседание №32 от 31.01.2023 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №32

icon-pdf Дневен ред от заседание № 32

icon-pdf Протокол от заседание № 32

icon-pdf Решения от заседание № 32

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 32

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 32


Заседание №33 от 26.04.2023 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №33

icon-pdf Дневен ред от заседание № 33

icon-pdf Протокол от заседание № 33

icon-pdf Решения от заседание № 33

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 33

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 33


Заседание №34 от 11,12.05.2023 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №34

icon-pdf Дневен ред от заседание № 34

icon-pdf Протокол от заседание № 34

icon-pdf Решения от заседание № 34

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 34

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 34


Заседание №35 от 29.05.2023 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №35

icon-pdf Дневен ред от заседание № 35

icon-pdf Протокол от заседание № 35

icon-pdf Решения от заседание № 35

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 35


Заседание №36 от 11.08.2023 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №36

icon-pdf Дневен ред от заседание № 36

icon-pdf Протокол от заседание № 36

icon-pdf Решения от заседание № 36

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 36

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 36


Заседание №37 от 18,19.09.2023 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №37

icon-pdf Дневен ред от заседание № 37 от 18.09.2023 г.

icon-pdf Протокол от заседание № 37 от 18.09.2023 г.

icon-pdf Решения от заседание № 37 от 18.09.2023 г.

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 37

zip-icon_sm Приложения към решение 1341-1(37)18.09.2023 г. – част 1

zip-icon_sm Приложения към решение 1341-1(37)18.09.2023 г. – част 2

zip-icon_sm Приложения към решение 1341-1(37)18.09.2023 г. – част 3

zip-icon_sm Приложения към решение 1341-1(37)18.09.2023 г. – част 4

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 37


Заседание №38 от 17.10.2023 г.

icon-pdf Дневен ред от заседание № 38 от 17.10.2023 г.

icon-pdf Протокол от заседание № 38 от 17.10.2023 г.

icon-pdf Решения от заседание № 38 от 17.10.2023 г.

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 38 от 17.10.2023 г.