Без такса за децата, които не посещават детските ясли и градини във Варна

F_B_2 Родителите, чиито деца не посещават ясла или детска градина по време на извънредната епидемична обстановка, ще бъдат освободени от плащане на такса. Това предложение на кмета на Варна Иван Портних беше одобрено с пълно единодушие от членовете на ПК „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет. Целта е да се облекчат финансово родителите, които ще задържат децата си вкъщи.

Според Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна месечната такса за целодневните ясли и детски градини е до 48 лв. От тях 20 лв. са постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца, и 28 лв. – диференцирана, съобразно посещаемостта.

По време на извънредната епидемична обстановка постоянната такса ще отпадне. Малчуганите, които през този период ходят на градина, ще плащат 48 лв. месечно, като тази сума ще се разпределя пропорционално на посещаемостта.

Съветниците решиха още децата, завършили подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас, да плащат същата сума като другите малчугани. Вместо 100 лв., каквато е таксата за бъдещите първокласници през лятото, техните родители ще дължат по 48 лв. месечно.F_B_1

Членовете на комисията одобриха също промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна. Корекциите се правят заради изменения в Закона за местните данъци и такси.

Разгледано бе и искане на таксиметровия бранш за удължаване на издадените разрешителни за извършване на този вид превоз. Председателят на местния парламент Тодор Балабанов обясни, че Общинският съвет не е компетентен да удължава разрешителни, т.е. няма право да взима такова решение.

„Има други варианти за облекчаване на бранша, включително намаляване на данъка за следващата година, което да компенсира част от загубите. Готови сме да помогнем, но само под законова форма“, добави Балабанов.

  F_B_3