Без такса за градина и ясла за децата с увреждания във Варна

????????????????????????????????????

Родителите на деца с увреждания и тежки заболявания във Варна вече са освободени от такса в детските ясли и градини. Процентът на инвалидност на малчуганите ще е без значение, ще се изисква единствено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Промените са вписани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги, в частта за таксите за яслите и градините.

Предложението, одобрено на последната за 2017 г. сесия на Общинския съвет, влезе в сила от 1 януари 2018 г.  Досега от такса бяха освободени само родителите на деца с над 70% инвалидност.