Без такси в детските ясли и градини за децата с ТЕЛК във Варна

Detska_gradinaРодителите на деца с увреждания и тежки заболявания във Варна няма да плащат такси в детските ясли и градини. Това стана ясно на днешното заседание на ВрК “Правна комисия”, на която бяха одобрени промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги, в частта за таксите за яслите и градините. Процентът на инвалидност на децата ще е без значение, необходимо е единствено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В момента от такса са освободени родителите на деца с ТЕЛК над 70%. По молба на Свилена Христова, председател на фондация „Живот със синдрома на Даун“, първоначално бе решено процентът да бъде намален на 50%, като тази промяна щеше да засегне около 167 деца.

„Извършихме допълнителен анализ и се установи, че към момента децата с ТЕЛК под 50%, посещаващи детски заведения във Варна, са 15-ина. Затова предлагаме всички деца с различна степен на увреждане да бъдат освободени от такса“, каза председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, по чиято инициатива се правят допълнителните корекции. Той поясни, че се предвижда измененията да влязат в сила от 1 януари 2018 г.1

Членовете на Правната комисия гласуваха още две промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на Община Варна. Първата засяга срока за подаване на декларации за съдове за битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, които ще се използват през годината. След поправката крайният срок за подаване е до 1 март 2018 г. Съветниците дадоха също съгласието си таксата за битови биоразградими отпадъци да бъде намалена от 12 лв. на 6 лв. за брой съд-кофа с вместимост 240 литра.

Окончателното решение за промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги ще бъде взето на предстоящото заседание на местния парламент.

3

2