НОВИНИ

ОбС-Варна увеличи Съвета на директорите на “Градски транспорт”

Промяна в състава на Съвета на директорите на „Градски транспорт“ одобри на днешното си заседание Общинският съвет във Варна. Съветниците  дадоха съгласието си членовете на директорския борд да бъдат увеличени от трима на петима души. Предложението беше направено от председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов в изпълнение на изискванията на …


АГ болницата във Варна ще получи безвъзмездно апаратура и 190 хил. лева за ремонтни дейности

Варненската АГ болница кандидатства за финансиране на ремонтни дейности по процедура „Мерки за справяне с пандемията“. С почти пълно мнозинство Общинският съвет даде съгласието си лечебното заведение да участва в проект по Оперативна програма „Региони в растеж“, чийто бенефициент е Министерството на здравеопазването. СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна …


Отпадна точката за прехвърляне на акциите на Община Варна в Пловдивския панаир

Общинският съвет няма да гласува предложението за увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД чрез апорт на притежаваните от Община Варна акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“. Председателят на местния парламент Тодор Балабанов предложи точката да отпадне от дневния ред на днешното заседание с мотива, че е получено писмо …


Общинският съвет във Варна ще заседава онлайн

Общинският съвет във Варна се събира на онлайн заседание. То ще започне в 10:00 часа и ще може да се проследи в реално време в YouTube канала на местния парламент. В предварителния дневен ред са включени шест точки. Една от тях е даване на съгласие на АГ болницата „Проф. д-р …


Сдружение иска общински имот за изграждане на парк в кв. “Галата”

Група млади хора планират да изградят, благоустроят и залесят парк в кв. “Галата“ във Варна. Това стана ясно на днешното заседание на ПК “Собственост и стопанство“, на което Сдружение с нестопанска цел “Парк Борисова градина – Галата“, чийто учредители са те, поиска да му бъдат предоставени безвъзмездно 16 дка общински …


Одобриха ПУП-ПРЗ за част от варненския квартал „Възраждане”

Общинските съветници от комисията по „Архитектура и градоустройство“ одобриха Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имоти в четвърти микрорайон на ж.к. “Възраждане” във Варна. Разработката е за обща площ около 25 дка, която включва както частни, така и общински терени. Устройствената зона, в която попадат …


АГ болницата във Варна ще получи безвъзмездно 190 хил. лева за ремонтни дейности

Варненската АГ болница е одобрена за финансиране на ремонтни дейности по процедура „Мерки за справяне с пандемията“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Финанси и бюджет“, на което съветниците дадоха съгласието си лечебното заведение да участва в проект по ОП „Региони в растеж“, чийто бенефициент е Министерството на …


Ето какво реши ПК „Собственост и стопанство“ на днешното си заседание

Членовете на ПК „Собственост и стопанство“ се събраха за 18-ти път от началото на мандата. Одобряването на пазарни оценки във връзка с продажбата на общински недвижими имоти и прекратяването на съсобственост беше във фокуса на заседанието. Съветниците дадоха съгласието си  да се прекрати съсобствеността между общината и физически или юридически …


Община Варна подпомага финансово над 230 варненци

Общинският съвет във Варна гласува еднократни помощи за 206 варненци и финансова подкрепа за 15 двойки с репродуктивни проблеми. 131 варненци ще получат еднократни социални помощи, реши на днешното си заседание местният парламент. Общината ще подпомогне хора в неравностойно положение, в пенсионна възраст със степен на увреждане, както и безработни …


Избраха проф. Цветкова за делегат на Община Варна в НСОРБ

Проф. Антоанета Цветкова беше избрана за делегат на Община Варна в Националното сдружение на общините в Република България. Това стана на днешното заседание на Общинския съвет. Тя заема мястото на д-р Лидия Маринова, която го оваканти след избора й за народен представител. Проф. Цветкова е втори мандат общински съветник. В …