НОВИНИ

Засилен интерес и към втората приемна на председателя на Общински съвет – Варна

При засилен интерес премина и вторият приемен ден на председателя на Общински съвет – Варна Христо Димитров. Въпроси от най-различно естество поставиха гражданите в рамките на приемната, продължила над четири часа. Представител на фирма в Западна промишлена зона попита кога ще бъде извършен основен ремонт на ул. „Перла“, която е …


Комисията по финанси одобри бюджета на Варна за 2024 г.

След 13-часови дебати в рамките на два заседателни дни комисията по финанси одобри бюджета на Варна за 2024 г. Съветниците гласуваха с 21 гласа „за“, 2 – „против“ и 2 – „въздържал се“. Макрорамката е в размер на 764,2 млн. лева, от които 338,5 млн. лева са делегираните средства от …


Седем часа дебати по бюджета на Варна за 2024 г.

Близо 7 часа продължиха дебатите по бюджета на Варна за 2024 г. във финансовата комисия към Общинския съвет. Съветниците разгледаха голяма част от бюджетните раздели, но тъй като има още доста въпроси за обсъждане, беше решено работата на комисията да продължи в понеделник – 12 февруари 2024 г., от 10:00 …


Приеха Годишната програма за общинските имоти на Варна

Комисията по собственост и стопанство към ОбС-Варна прие Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Документът, който отразява намеренията на администрацията по отношение на общинските имоти през 2024г., е обвързан с годишния бюджет на Община Варна. Прогнозните приходи от управление и разпореждане с имоти – общинска собственост …


Одобриха Стратегия за управление на общинската собственост за 2023-2027 г.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 г. прие ресорната комисия към местния парламент във Варна. С документа се определя политиката за развитие на общинската собственост през този управленски мандат. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Очертани …


Над 47 млн. лева са предвидени за чистотата на Варна през 2024 г.

Малко над 47 млн. лева от общинския бюджет са предвидени за чистотата на Варна през 2024 г. 41,5  млн. лева от средствата ще бъдат осигурени от такса битови отпадъци, а около 5,5 млн. лева са преходен остатък от миналата година. Това става ясно от план-сметка „Чистота“, която беше гласувана на …


Капиталова програма от 205 млн. лв. одобриха варненски съветници

Малко над 205,2 млн. лева е капиталовата програма на Община Варна за 2024 г. От тях 160 млн. лева са осигурени от общинския бюджет, а 45 млн. лева – по европейски програми. Проекторамката беше одобрена на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ към ОбС-Варна. За основен ремонт на …


Одобриха програма “Спорт” за 2024 г.

Програма „Спорт“ за 2024 г. беше одобрена на днешното заседание на ресорната комисия към Общински съвет – Варна. Проекторамката, предложена от администрацията, възлиза на 2,05 млн. лева. След двучасови дебати обаче бяха нанесени корекции в документа. Промените не са окончателни, те ще бъдат разгледани от финансовата комисия, а след това …


ТМПЦ поиска средства от Община Варна за ремонт на Филиала

Община Варна да отпусне средства за преустройство на входа и входното пространство на сграда „Филиал“ на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна. Това искане на културната институция получи подкрепата на членовете на ресорната комисия към Общинския съвет. Въпросът ще бъде разгледан и от финансовата комисия, а крайното решение ще вземе местният …


Предстои увеличение на заплатите на шофьорите в градския транспорт във Варна

3 млн. лева са заложени за увеличение на заплатите в „Градски транспорт“, а разпределението на средствата ще бъде допълнително уточнено. Това съобщи директорът на общинското дружество Николай Антонов на днешното заседание на комисията по транспорт към местния парламент, на което беше приета икономическата рамка на „Градски транспорт“ за 2024 г.  …