Заседание2-2019-2023

Избраха работната група, която да изготви задание за промени в ОУП на Варна

Комисията по архитектура и градоустройство избра членове на работната група, която да изготви проект на задание за пълно или частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на  Варна. В състава й ще участват общо 23 души – девет общински съветници, двама заместник-кметове, четирима представители на администрацията и по двама представители …


Около 400 нови адреса ще бъдат добавени към системата с правила за прием в първи клас

Близо 400 нови адреса да бъдат добавени към системата от правила за прием на първокласници, гласува на днешното си заседание комисията по наука и образование към местния парламент. Става дума за новорегистрирани адреси в общината – основно в крайните квартали на Варна, няколко местности, сред които Ментеше, Планова, Боровец-Север, Кочмар, …