Дадоха зелена светлина за промени в плана за организация на движението във Варна

smart

Транспортната комисия към Общинския съвет даде зелена светлина за актуализация на Генералния план за организация на движението /ГПОД/ във Варна. На днешното си заседание общинските съветници разгледаха доклад относно необходимостта от корекция в плана, чиято цел е въвеждане на забрана за движение на автомобили в Приморски парк и определяне на подходящ часови диапазон за обслужване на обекти в Морската градина.

Промените се налагат, тъй като в действащия ГПОД не е включена алейната мрежа в местност „Салтанат“, в резултат на което там не е определен режим на движение. Наред с това са установени несъответствия на съществуващата организация на движението с изискванията на действащата нормативна уредба. За територията на местността е отчетено също увеличаване на негативното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда: шум, газове и други вредни емисии над допустимите норми.

Предназначението на територията на „Салтанат“, която е продължение на историческото ядро на Морската градина, е „за паркове и градини“, а според Закона за движение по пътищата е забранено преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки извън обозначените за това места. Общинската наредба за обществения ред на територията на община Варна също забранява движението и паркирането на МПС в паркове и алеи, се посочва в доклада.smart

Актуализацията се налага и заради констатирано въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда в контактната зона на бул. „Княз Борис I” и местност „Салтанат“. При ежегоден мониторинг на РЗИ – Варна в Морската градина, до Делфинариума, са отчетени нива на шум 54,4 децибела при норма 45 децибела. Освен това бул. „Княз Борис I” е локализиран като една от зоните, в която замърсяването от автомобилния транспорт във Варна е най-високо, се казва още в документа.

Предстои да се разработи проект за актуализация на ГПОД за въвеждане на забрана с пътни знаци от група „B” на кръстовищата  на бул. „Княз Борис I” със сп. „Акациите“ и сп. „Делфинариума“ в посока Златни пясъци.

Докладът за необходимостта от промени в плана за организация на движението е включен в проекта за дневен ред на 42-то заседание на Общински съвет – Варна, което ще се проведе на 1-ви август 2019 г. от 10:30 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.