ДГ „Светулка“ и ОУ “Н. Вапцаров“ с нов облик по ОП „Региони в растеж“

Кметът на Варна Иван Портних и Деница Николова – зам.-министър на МРРБ и ръководител на управляващия орган на оперативната програма „Региони в растеж“, откриха обновената детска градина „Светулка“ и ремонтираното ОУ “Н. Вапцаров”. На събитията присъстваха още Тодор Балабанов – председател на ОбС, Христов Иванов – зам.-кмет, Лилия Христова, ръководител на проекта, директорите на учебните заведения. И двете сгради получиха своя нов облик благодарение на финансови средства по ОП „Региони в растеж“

P1220004P1220001Проектът по обновяване на ДГ „Светулка“ е на обща стойност 493 000 лв, Средствата са използвани за ремонт на покрива на сградата, за външна топлоизолация и вътреше н ремонт на учебните и санитарните помещения. Пподменени са електрическата инсталация и осветителните тела, отоплителната и ВиК инсталации. Осигурена е достъпна среда чрез изграждане на стълба и подход към сградата. С нов облик е и дворът, където е изградена детска площадка с нови съоръжения и ударопоглъщаща настилка.

Реновирането на ОУ „Н.Вапцаров“ е P1220031на обща стойност 1,8 млн. лв. В училището са извършени  дейности за осигуряване на енергийна ефективност, поставена е нова дограма, направен е ремонт на покрива, на сервизните помещения, подменени са ел. и отоплителната инсталация, ВиК. Обновени са тротоарите около сградата и спортната площадка.

“Инвестиционната програма на общината с проекти по ОП “Региони в растеж” обхваща 7 училища и 3 детски градини и е на обща стойност 16, 5 млн. лв. Отделно от това са изпълнени и проекти за обновяване на две професионални гимназии – по икономика и по дървообработване.”, каза кметът. Той припомни, че инвестиции се правят и за подобряване на спортната база в училищата. „ Така осигуряваме възможност за спорт за децата и младежите, но и за хората от квартала, които могат да ползват спортните уреди след работа”, каза още кметът.

„Изключително съм впечатлена от всичко, което видях във Варна, защото във Варна се вижда промяната. Промяната от инвестициите по линия на ОП „Регионално развитие“ и ОП “Региони в растеж“, заяви Деница Николова и добави че мерките в  образователната инфраструктура са едни най-важните, защото те дават възможност на децата да се чувстват комфортно, да учат и да се реализират по-добре.

P1220051P1220050 P1220058P1220059