Допълнителни мерки за подпомагане на бизнеса ще гласува ОбС-Варна

6-300x209Общинският съвет във Варна се събира на редовно заседание, за да приеме нов пакет от мерки в помощ на бизнеса и гражданите в условията на COVID-19. Сесията ще започне в 9:00 часа в зала „Пленарна“, но заради ограниченията, свързани с пандемията от коронавирус, ще бъде затворена за външни лица. Всички желаещи да наблюдават заседанието могат да го направят онлайн през сайта на Общинския съвет – varnacouncil.bg.

В проекта за дневен ред са включени 12 точки. Общинският съвет ще реши дали да одобри втори пакет от икономически мерки, сред които са намаляване на такса „тротоарно право“, отсрочване на туристическия данък, освобождаване на таксиметровите превозвачи от плащане на такси към общината.

Съветниците ще гласуват средства за строително-ремонтни дейности в МБАЛ „Св. Анна“ и три варненски училища. На гласуване ще бъде подложено и предложение за финансиране на допълнителни разходи за довършване на новото кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул. „Девня“.

Отпускането на еднократни помощи на социално слаби варненци и на хора със здравословни и репродуктивни проблеми също фигурира в дневния ред на заседанието.

Друго решение, което предстои да бъде взето, е дали фондация „Лъки Хънт“ да поеме грижата за бездомните кучета на Варна.