Общинският съвет одобри нов пакет от мерки за икономическа подкрепа

Нов пакет от мерки в подкрепа на бизнеса и гражданите прие местният парламент във Варна. Мерките бяха одобрени с голямо мнозинство – с 41 гласа “за”. Четирима общински съветници гласуваха “против”, въздържали се нямаше.

В условията на продължаващата криза с COVID-19 общината ще помогне на най-засегнатите сектори, сред които са туризмът, хотелиерството, ресторантьорството, таксиметровият бранш. По предварителни изчисления заради облекченията в общинския бюджет няма да постъпят над 1 млн. лева, но съветници са категорични, че тази подкрепа е много важна за местния бизнес в настоящата ситуация.

Една от мерките, предложени от групата на ПП ГЕРБ, е намаляване на таксите за тротоарно право с 40 на сто. За периода 14 май – 31 декември 2020 г. по-ниски такси ще плащат собствениците на заведения за обществено хранене, цветари, ползватели на временно преместваеми обекти и други представители на малкия и среден бизнес в града.

В подкрепа на стратегическия за Варна сектор – туризма, бе прието отсрочване на туристическия данък. Възникналите задължения за този налог за периода на извънредното положение и противоепидемичната обстановка ще могат да се платят до 15 ноември 2020 г. Наред с това хотелиерите и фирмите, които плащат такса смет според заявеното количество отпадъци, а не по данъчна оценка на имота, ще могат да подадат до 31 юли тази година коригиращи декларации, с което да редуцират дължимите суми.

Общинският съвет реши таксиметровите превозвачи във Варна да бъдат освободени от плащане на такси към общината за периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. За този срок ще отпадне таксата от 45 лева, включваща издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и два холограмни стикера.

Гласувани бяха облечения и за родителите на деца, които са записани на ясла или детска градина, но не я посещават по време на извънредната епидемична обстановка. Те ще бъдат освободени от постоянната такса от 20 лв., определена с общинска наредба.

Общинските съветниците решиха също да се намали таксата за децата, които наесен ще са в първи клас, но все още ходят на градина. Вместо 100 лв., колкото дължат родителите на бъдещите първокласници през лятото, те ще плащат по 48 лв. месечно.

Това е втори пакет от мерки за икономическа подкрепа към жителите на града от началото на кризата с коронавируса. По време на извънредното положение Общинският съвет реши гражданите и бизнесът да бъдат освободени от редица такси – за детски градини и ясли, за паркиране в Синя зона, за тротоарно право и др. Удължен бе срокът на абонаментните карти на пенсионерите, учениците, студентите и хората с увреждания, пътуващи в градския транспорт. С решение на местния парламент гражданите имаха възможност да платят такса “смет” с 5% отстъпка до 30 юни включително. Опростени бяха и наемите на социално слабите семейства, настанени в общински жилища.