Избраха експертния съвет към Фонд „Култура“

2Комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна препотвърди избора си на постоянни членове на Експертния съвет към Фонд „Култура“. Съветниците дадоха съгласието си техните колеги Даниела Димова и Евгений Станимиров да влязат в състава на съвета.

Във фокуса на днешното заседание беше и изборът на външни експерти към фонд „Култура“. След дискусия и явно гласуване членовете на комисията решиха Елица Матеева да бъде експертът по филмово изкуство. На предходното заседание беше избран Камен Балкански, който две години беше част от Експертния съвет, но заради възникнали въпроси относно неговото образование и изискванията по правилник беше решено мястото му да заеме Елица Матеева.

Останалите външни експерти остават Милена Кънева („Изпълнителски изкуства”), Страцимир Павлов („Музика“), Сияна Георгиева („Архитектура и дизайн“), Красимира Костадинова („Визуални изкуства”) и Свилен Енев („Литература”).

За да започне работа Експертният съвет към Фонд „Култура“, неговият състав трябва да бъде одобрен и от местния парламент. Очаква се това да се случи на следващото заседание на Общинския съвет.

В дневния ред на заседанието фигурираше и предложение от групата на ПП „Възраждане“ относно анулиране на досегашния избор и обявяването на нова процедура за набиране на членове на Експертния съвет. Мнозинството в зала „Пленарна“ гласува точката да отпадне с аргумента, че това би довело до сериозно забавяне на работата на Фонд „Култура“.

3   1   8