Ясни са номинациите за награда “Варна” в сферата на науката и образованието

2Общо 20 личности и колективи са предложени за удостояване с награда „Варна“ в сферата на науката и образованието тази година. Номинациите бяха одобрени на днешното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет по предложение на Експертната комисия за присъждане на награда „Варна“.

В системата на предучилищното и училищното образование имаше по няколко номинации, но ПК „Наука и образование“ излъчи по едно предложение във всяко направление, каквото е изискването в статута на наградата. Изключение беше направено в категориите „Ученик на годината“ в областта на общообразователната и професионалната подготовка. Решено бе и в двете направления наградата да си поделят по двама ученици.

Отличията се присъждат с решение на Общинския съвет в навечерието на 24-ти май. На предстоящата сесия ще бъдат гласувани номинациите на четирима ученици, петима учители и четири колектива в системата на предучилищното и училищното образование.  В сферата на науката и на висшето образование са предложени три личности и четири колектива.

Престижните отличия се връчват на учители, ученици, преподаватели, учени, учителски и научни колективи за техни постижения през последната година.

Ето кои са номинирани за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование:

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

Веселин Маркович – ученик в XI „д“ клас в МГ „Д-р Петър Берон“.

Веселин Маркович достойно представя град Варна и България извън пределите на страната като печели медали и призови места на всички международни състезания и олимпиади, в които участва. Той е единственият ученик в България, класиран в двата старши национални отбора до математика и информатика. Спечели медали и от двете най-престижни олимпиади в тези области – IMO и IOI, в които участват националните отбори на най-силните държави от цял свят.

Никола Стамов – ученик от XII клас в Първа eзикова гимназия.

Никола Стамов има отлични умения за работа и ръководене на екипи, като със своя опит, творческо мислене и задълбочени познания в областта на културата постига високи резултати на престижни национални и международни конкурси и форуми. С иноваторския си подход и интерактивните методи, които прилага, Никола Стамов е инициатор на редица срещи с представители на академичната общност в областта на историята и европеистиката, активно участва в честването на значими дати и събития от българската история сред училищната общност.

 ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка1

Андрю Младенов – ученик от X „а“ клас в НУИ „Добри Христов“.

За изключителния музикален талант и постигнатите успехи от Андрю Младенов на международни и национални конкурси свидетелстват завоюваните престижни награди и три броя едногодишни стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, както и признанието на именити професионалисти музиканти, академични преподаватели.

Елвира Краснобаева – ученичка от IX клас в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна.

Елвира Краснобаева е ученичка от IX клас в Спортно училище “Георги Бенковски “ – гр. Варна, с треньор Светлана Юриевна.

Национална състезателка по художествена гимнастика. Представя се отлично на Световно първенство в Клуж-Напока, Румъния, девойки старша възраст, /07.07.2023 г. 09.07.2023 г./, където извоюва отборно I място, топка – I място, обръч IV място.

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Бояна Йорданова – детски и начален учител в ЧДГ „Аз съм българче“.

Бояна Йорданова притежава иновативно мислене, системно в работата си използва информационни технологии и интерактивни техники, стимулирайки и творческата изява на децата. Участва в изработването на сценарии за празници и развлечения в образователната институция, както и е партньор на учителите при реализирането на проекти, свързани с педагогическата дейност в ДГ.

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Марияна Пантелеева – директор в РЦПППО – Варна.

Eжегодно допринася за личностното развитие и компетентностите на децата със специални потребности. Основният ѝ стремеж е към утвърждаване на специалното дете като личност, успешното му навлизане в света чрез игри, познание и творчество, за да може то да се чувства прието и разбрано от групата и класа. Стремеж, който тя постига с високи резултати. Нейните възпитаници в голяма степен са усвоили знания и умения, надминаващи прага на възможните, като успешно се реализират в образователна среда в масовата детска градина и училище

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

Ивелина Стамболийска – старши учител в начален етап в ОУ „Петко Р. Славейков“. Отличава се с инициативност и новаторство, създала и провела е множество открити практики пред колеги и гости. Умело съчетава дигитални образователни технологии и традиционни методи на преподаване за постигане на устойчиво високо качество на образователния процес и създаване на трайна мотивация за учене у своите възпитаници. Успехите на нейните ученици са регулярни и всеизвестни, винаги с призови места от математически състезания и олимпиади. Ивелина Стамболийска има изключителен принос за утвърждаване на постоянната челна позиция на ОУ „Петко Р. Славейков“ на национално външно оценяване след IV клас през годините.

3VI. „Учител на годината” в областта на средното образование

Венета Тотева – учител в IV Езикова гимназия  „Фредерик Жолио Кюри“.    Изявен професионалист с доказан принос към преподаването на френски език. Нейни възпитаници ежегодно се изявяват и постигат високи резултати на общински, областен и национален кръг на олимпиадата по френски език. Нейният близо 30-годишен педагогически опит ѝ помага да работи успешно с учениците, като всеотдайно предава своите знания и изгражда умения и способности за общуване на френски език.

 VII. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

Живко Николов – учител по вдигане на тежести в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна. Изявен професионалист, с доказан принос в развитието на спорта – вдигане на тежести във Варна и България. Прилага иновативни подходи в учебно-тренировъчния и възпитателния процес. Работи целенасочено за мотивиране на учениците и реализиране на високи спортни резултати на престижни състезания, за изграждане на система от общозначими ценности и идеали на граждани и спортисти.    Ползва се с авторитет сред учениците, колегите, родителите и спортната общественост. През изминалата учебно-тренировъчна година неговите възпитаници имат успешни изяви на международни първенства.

 VIII. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

ДГ № 36 „Морска звездица“ с директор Драгомира Македонска – Серафимова.

ДГ №36″Морска звездица” работи от 1980 година за възпитаването и обучението на много деца, давайки им знания, умения и навици в крак с българските национални традиции в образованието. В детското заведение умело се съчетават традиции със съвременни тенденции и се работи усилено за иновативна детска градина, която възпитава, обучава и подкрепя мислещи и креативни деца, които израстват и се социализират в среда на доверие, обич и професионализъм. Нейните талантливи деца имат много успехи и те, излизайки от детската градина, не я забравят и продължават да се вълнуват от нейното развитие.

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основното образование

ОУ „Васил Априлов“  с директор Севдалина Жекова.

През 2024 г. ОУ „Васил Априлов“ чества своята 115-годишнина. Училището се утвърждава с годините и е предпочитано от деца и родители не само заради традициите, които следва, но и заради иновативните практики, които въвежда, атмосферата на работа и учене, организацията на учебния процес. Учениците от ОУ „Васил Априлов“ участват в множество мероприятия, концерти, състезания, като печелят и призови места и награди. Учителите на ОУ „Васил Априлов“ въвеждат най-новите и модерни технологии в образованието, работещите в институцията всяка година повишават своята квалификация, участвайки в обучения, кандидатстват и работят по проекти, усъвършенстват знанията си и модернизират методите си на преподаване.

Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ с директор инж. Мария Георгиева.

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” гр. Варна е съвременно, модерно училище, развиващ се културно-образователен център. Днес тя е една от предпочитаните професионални гимназии със съвременна материална база, неповторим интериор с дърворезби и висококвалифициран преподавателски екип. Училище, наследник на традиции, но и с устремен поглед към бъдещето. В училището се обучават бъдещи кадри по специалностите: Интериорен дизайн, Мебелно производство, Парково строителство и озеленяване, Горско и ловно стопанство, Производство на тапицирани изделия, Реставрация на стилни мебели и дограма, Тапицерство и декораторство.

ХІ. „Колектив на годината“ в областта на центровете за подкрепа за личностно развитие

ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“ с директор Свежина Димитрова.

В ЦПЛР-НАОП ’’Николай Коперник” работят професионалисти с доказан принос в образованието по природни науки, част от които е астрономията. Изключителни постижения учителите имат при подготовката на ученици, завоювали десетки медали от национални и международни олимпиади и състезания, ученици, участници в национални и международни конференции, наблюдатели на метеори, комети, астероиди, променливи звезди, Слънце и други.

 Номинациите в сферата на науката и висшето образование са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Проф. д-р Светослав Георгиев, д.м. –  за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инвазивната кардиология, създаването и ръководството на Клиниката по интервенционална кардиология към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Образователен проект „Обучение на курсанти в специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили”, колектив на: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Военномедицинска академия, във връзка с успешното завършване на първия випуск „Военни лекари“ през декември 2023 г., флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Доц. д-р Иво Веселинов Йоцов за издадената монография „ИКОНОМИЧЕСКИ ВОЙНИ: Теория и практика през XX и XXI век“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Екипа на катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна за създаването на първата в България бакалавърска специалност Data Science, с ръководител проф. д-р Юлиан Василев.

 III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Проф. д.н. Румен Стаматов за цялостен принос и значими постижения в учебната, научноизследователската и практическата работа за развитието на позитивното образование, социалните и образователните способности на учениците и успешно изграждане на позитивна училищна култура по проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Позитивното образование в училище“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Авторски колектив Яни Янев и д-р Светлозар Попов за значими постижения в изследването на исторически аспекти на договорното и международното публично право – основа на иновативен авторски подход за обучение на студенти по право и монографичния им труд „Договорното начало в българската държавност V – VII век“.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Няма номинации.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Творчески колектив за изпълнението на проект „Сателитно наблюдение, моделиране и симулации на движението и разпространението на замърсяването „Нова Каховка“ в интерес на екологичната безопасност и националната сигурност на Р България“, с ръководител капитан I ранг проф. Мирослав Цветков.