Варненски хор ще носи името на маестра Захарина Милкова

2Хорът на варненски девойки и жени при Хорова школа „Проф. Марин Чонев“ към Община Варна да името на маестра Захарина Милкова. Това гласува комисията по култура към местния парламент по инициатива на настоящи и бивши хористи, както и на други творчески личности от Варна.

Хорът, един от трите състава в рамките на Хорова  „Проф. Марин Чонев“, е създаден през 1976 г., а от 1981 до 2022 г. неизменно е ръководен от Захарина Милкова – Никитасова.

Маестра Милкова ще остане в историята на Варна като личност, отдала целия си професионален живот за популяризирането на варненското хорово изкуство по света и у нас, поради което заслужава името ѝ да се помни с уважение. „Вярваме, че по този начин ще запазим живо делото на Захарина Милкова и това ще даде нов творчески тласък на нашия самодеен състав“, аргументират се вносителите на предложението.

Съветниците одобриха също поставянето на бюст паметник на Любен Каравелов в двора на едноименното училище. През 2022 г. СУ „Любен Каравелов“ отбеляза 60-годишнина от създаването си. По този повод педагогическият колектив и ученическият съвет инициираха поставянето на бюст – паметник на своя патрон в двора на училището. Автор на проекта е известният варненски скулптор Живко Дончев, създал скулптурната фигура на кмета Михаил Колони. Проектът е преминал през всички необходими процедури. След одобрение на инициативата от Общински съвет – Варна предстои окончателното съгласуване на проекта за паметника на Любен Каравелов с Министерството на културата.

Сред темите на днешното заседание беше и финансирането на проектите по Фонд „Култура“. Съветниците гласуваха за допустими разходи да се приемат разноски, направени от организациите преди сключването на договора за съфинансиране с фонда, но само при условие че проектите са одобрени.

В момента тече сесия по набиране на проектни предложения. Крайният срок е до 12 май включително, а кои са одобрените кандидати, ще стане ясно в средата на годината.