Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ...

Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

Предстоящо заседание – няма


Състав на комисията


Протоколи


Отчети