Вр.К „Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ...

Вр.К „Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна”

Предстоящо заседание – няма


Състав на комисията


Протоколи


Отчети