Комисията по архитектура одобри устройствен план на обект в курорта „Св.Св. Константин и Елена“

DSC01779Подробен устройствен план за дострояване на буна „Минерален басейн“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ одобри постоянната комисия по архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места към Общински съвет – Варна. Решението беше взето по предложение на областния управител на област Варна и се отнася за обект „Морска част за дострояване на буна, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в курорта.  Дострояването е необходимо, т.като са установени компрометирани участъци и липси в защитната бронировка при върха на буната. С одобрението на плана ще могат да се реализират ефективни мерки за брегоукрепителна и брегозащитна функция и защита на бреговете от ерозионни процеси. В плана е заложено изграждането на два подводни рифа, а буната ще свързва двете допълнителни крила – северно и южно. По думите на арх. Виктор Бузев в плана е предвидено и изграждането на подводна част. Нейната височина ще позволява навлизането само на плавателни съдове с малко газене – ветроходни и рибарски лодки.  „Според предварителните симулационни модели DSC01770реализацията на проекта ще позволи натрупването на допълнителна плажна ивица и образуването на нова плажна част.“, допълни арх. Бузев. Участъкът, в който ще се реализира проекта заема крайбрежна брегова ивица с дължина около 660 м. и ширина около 250 м., като в най-широката си част навлиза в морето на широчина 206 м. Първият етап на изпълнение на буната обхваща нейната централна част с обща дължина 117, 6 м. Към момента на буната е изграден заустващ канал, който отвежда повърхностни води от минаващото в близост дере

Съветниците дадоха също положително становище да бъдат отпуснати средства в размер на 120 000 лв. за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на ул.“Колю Фичето“ в Западна промишлена зона във Варна. Предложението бе внесено от общинския съветник Марица Гърдева.