Ето какво решиха съветниците от ПК”Транспорт” и ПК”Финанси и бюджет”

DSC01829На съвместно заседание съветниците от ПК“Финанси и бюджет“ и ПК“Транспорт“ единодушно гласуваха промени в Наредбата за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт, с които се дава зелена светлина за новите цени. Те ще влязат в сила след одобрение от Общинския съвет.  Месечната абонаментна карта за една линия вече ще струва 35 лв. Сериозно облекчение ще усетят пътниците, които ползват карта за всички линии. Те ще плащат по 50 лв. на месец вместо досегашните 130 лв. Още по-изгодно ще е пътуването с тримесечни карти. С промените в наредбата те ще са на цени от 90 лв. за една линия и 135 лв. – за всички линии.

Картите за две линии отиват в историята. Това важи за всички – както за пътуващите по редовна тарифа, така и за учащите и пенсионерите.Учениците и студентите от варненските учебни заведения ще плащат по 15 лв. месечно за абонаментна карта за всички линии в чертите на града. Сега тяхната месечна карта за една линия струва 21 лв.

Нови карти ще има и за възрастните хора, получаващи пенсия по условията на Глава шеста от Кодекса за социално осигуряване. Те вече ще могат да пътуват в цялата градска мрежа срещу 8 лв. на месец. Досега пенсионерите имаха право на преференциално пътуване най-много по две линии. Цената на картите за хора с увреждания също ще бъде намалена. Пълнолетни варненци, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50% до 70%, ще плащат по 25 лв. месечно. Ако процентът на инвалидност е от 71 до 90%, картата ще струва 15 лв., а 91% до 100% – 8 лв.  За децата и младежите до 18 г., които са със степен на увреждане от 50% до 100%, картите за градски транспорт остават безплатни.FTDSC01838

Промените се правят в изпълнение на съдебно решение, с което се отменят част от разпоредбите на наредбата, регламентиращи правото на пътуване с абонаментна карта на преференциални цени за пълнолетни лица с увреждания. Наред с това от началото на 2019 г. е в сила нов закон за хората с увреждания, който има за цел да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, да създава условия за социалното им приобщаване, както и да предоставя подкрепа за тях и техните семейства.

Общинският съвет като орган на местното самоуправление е задължен да съобрази дейността си в тази област с държавната политика, като създаде преференциални условия за пътуване и определи категориите пътници, имащи такова право, се казва още в мотивите за предложението.

Съветниците от двете комисии одобриха и проект за  споразумение между синдикатите и общинския превозвач „Градски транспорт“ ЕАД за увеличаване на фонд работна заплата. В него се предвижда нарастване на фонда с 30% до 2020 г., като до 1-ви март всяка година увеличението ще е с 10%. Това  ще допринесе за увеличаване доходите на работещите в дружеството, обективно и своевременно изплащане на възнагражденията, както и създаването на по-добра работна среда, която да гарантира качеството на обществения транспорт във Варна. Страни по споразумението са Община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати на България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати на България“ и „Градски транспорт“ЕАД.