Местят децата от три варненски градини заради ремонти

7Заради предстоящи мащабни ремонти Общинският съвет даде съгласие  за преместване на децата от три варненски детски градини. В други сгради временно ще отидат децата от ДГ №1 “Светулка“, филиала на ДГ №12 “Ян Бибиян“ и ДГ №41 “Първи юни“.

Детските заведения са 3 от 10-те обекта, които ще бъдат ремонтирани по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. Ремонтите ще се направят с европейски средства по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

За да  се обезпечи сигурността на децата и да се осигури непрекъснат образователен процес,  децата от ДГ №1 “Светулка  ще бъдат преместени съответно:

–        двете подготвителни групи за деца на 6 години във филиал  №1 на  СУЕО “А.С. Пушкин“, находяща се на бул. “Генерал Колев“№43 ;

–        двете подготвителни групи за деца на 5 години във филиала на ДГ №4 „Теменужка“ на ул. „Цар Симеон  I “ №14 и филиала на ул. „Капитан Райчо“ №114 ;

–         децата от първа и втора група се пренасочват към ДГ  №4 “Теменужка“, ДГ №2 „Щастливо детство“, ДГ №6  “Палечко“, ДГ  №7“Пушкин“, като три групи с деца от същите възрасти остават в двата филиала на ДГ №1 “Светулка“.

Децата от филиала на   ДГ №12  “Ян Бибиян“ , находящ се на ул. „Добруджа“  №1 , се преместват в централната сграда на детската градина.

Децата от ДГ №41 “Първи юни“ се преместват , както следва:

–        яслената група в ДГ №39 “Приказка“, ДГ №42 “Българче“, ДГ №40 “Детски свят“, ДГ №38 “Маргаритка“;

–        децата от първа група в ДГ №40 “Детски свят“;

–        децата от втора група в ДГ №38 “Маргаритка“;

–        децата от трета група в ДГ №37 “Пламъче“;

–        децата от четвърта група в ДГ №36 “Морска звездица“.

Общински съвет – Варна задължи директорите на детските градини, в едноседмичен срок от преместването, да уредят договорно взаимоотношенията си по ползването и пребиваването в сградите с директорите на приемащите образователни институции.

3   11