Местният парламент прие годишните отчети на общинските дружества

16Годишните отчети на общинските дружества прие местният парламент във Варна. В продължение на близо два часа съветниците дискутираха финансовите резултати на 12 лечебни заведения и 9 търговски дружества.

При повечето от тях се наблюдава тенденция за подобрение на показателите. На печалба са всички активно работещи търговски дружества, с изключение на „Градски транспорт“. За поредна годинa печеливши са „Пазари“, „Обреди“, „Дворец на културата и спорта“. С положителен финансов резултат е приключило и „Ученическо и столово хранене“, което предходната година беше на загуба.

Полемика се оформи около „Пазари“. Една от критиките бе, че печалбата на общинското дружество, стопанисващо пазарите във Варна, е по-малка в сравнение с минали години. В отговор бе казано, че наличните парични средства са се увеличили тройно за няколко години. За 2018 г. те са 2,7 млн. лева, а когато сегашното ръководство е поело управлението, са били 900 хил. лева. Освен това са направени и немалки инвестиции, една от които е реновирането на паркинга на Колхозния пазар.13

Дебати предизвика също състоянието на дружеството „Градски транспорт“, реализирало през 2019 загуба от над 3 млн. лева. В рамките на заседанието бе изтъкнато, че себестойността на билета е 1,68 лв., т.е. със 68 ст. повече от цената, която плащат пътниците. Билетът е 1 лв. от 2006 г., а за този период разходите са увеличени неколкократно.

Сериозно разходно перо са парите за авточасти, които дружеството дава заради остарелия парк. Тези разходи ще намалеят значително, след като Варна получи нови екологични превозни средства. Общината е в процес на изготвяне на проект за закупуване на нови електробуси и тролейбуси, а през есента предстои да сключи договор с управляващия орган на ОП „Околна среда“ за безвъзмездна финансова помощ. След приключване на проекта автопаркът на общинското дружество ще бъде изцяло обновен.

11При здравните заведения има такива с отрицателни финансови резултати, но благодарение на предприетите оздравителни мерки, оптимизирането на разходите и смяната на управлението задлъжнялостта е намаляла значително в сравнение с предходни години.

Общинските болници и ДКЦ-та изпълняват социални функции. Налага се да поемат неосигурени пациенти, както и да поддържат 24-часови спешни екипи, от което генерират загуби.

Съветниците освободиха от отговорност управителите на всички търговски дружества и здравни заведения с изключение на доц. Христо Ганчев, който ръководи болницата за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – лечебното заведение в най-тежко състояние. На днешното заседание стана ясно, че съвсем скоро ще бъдат предложени варианти за бъдещето на бившия Тубдиспансер.

4   5

6   15