Награда “Варна” 2022 г.

Начало > ...

Награда “Варна” 2022 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Публикувани на 09.05.2022 г.

РЕШЕНИЯ НА ЖУРИТО ЗА НАГРАДА „ВАРНА“ ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА – 2022г., ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 09.05.2022 г.

          На основание чл. 6, ал. 5 от Статута за присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата, след установени резултати от проведено тайно гласуване, журито за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2022 г. номинира за:

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”:        

Александър Минчев – за дългогодишната му работа на  археолог – изследовател на ранната история на Одесос от елинистическия период до Късната античност, за цялостния му научен принос към националната култура в областта на античната и тракийска археология, раннохристиянската история и изкуство.

І. ЛИТЕРАТУРА

Екипът на Държавен архив – Варна – за активната му будителска работа през периода на пандемичните ограничения като институция с традиции за запазване на културно-историческото наследство.

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

Цветан Кръстев – за мащабната му ретроспективна изложба „Автогейм“ – м. юли 2021 г. – културно събитие – доказателство за новаторството на автора и безспорния му дългогодишен принос към съвременното визуално изразяване.

Екипът на галерия „Арт Маркони“ – за оригиналната идея и осъществяването на художествения проект „Портрет на Варна в 100 живописни платна“ – м. юни 2021 г., обединил творческите виждания на 40 художници.

ІІІ. ТЕАТЪР

Стоян Радев – за мощното актьорско превъплъщение и убедителното изграждане на образа на Салиери в постановката „Амадеус“ от Питър Шафър, реж. Стайко Мурджев.

Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна за високия професионализъм при създаване на представлението „Тютюн“ – първа театрална постановка в България по нецензурирания първи вариант на едноименния роман на Димитър Димов по повод 100-годишнината на Варненския драматичен театър.

Екипът на Държавен куклен театър – Варна – за професионализма и творческото въображение при създаване на спектакъла за възрастни „Гларус ретро кабаре“, посветен на „Варна – 100 години курортен град“.

ІV.  МУЗИКА

Няма номинации.

V. ОПЕРА

(изпълнителско изкуство).

Екипът на Държавна опера – Варна – за реализираната мащабна продукция – мюзикъл „Цар Лъв“ на ТМПЦ-Варна, открояваща се с оригинална режисура, визия и впечатляващи актьорски изпълнения с висока вокална и танцова техника.

VІ. ТАНЦ

Няма номинации.

VІІ. КИНО

Няма номинации.

VІІІ. АРХИТЕКТУРА

Арх. Владимир Попов – за съществен принос в опазването на архитектурното наследство и за архитектурното изграждане облика на Варна, включително и чрез проекти за фасадна реставрация на сгради – недвижима културна ценност, при последна реализирана такава през 2021 г. на сграда – НКЦ, намираща се на ъгъла на бул. „Мария Луиза“ 23 и ул. „Драгоман“ 33.

IХ. ЖУРНАЛИСТИКА

Красимир Делчев (фотожурналистика) – за яркия и безкомпромисен фотографски почерк във високо художествената му самостоятелна изложба „Животът в кадър“ – ноември 2021 г., съдържаща 45 фотографии, естествено развит и в съпътстващия я бутиков албум.

Екипът на Регионален телевизионен център – Варна (електронни медии) – за високия професионализъм при отразяване на културните събития в града и за приноса в популяризиране живия дух на културата и изкуството на Варна в национален телевизионен ефир чрез информационното предаване „Линия Култура“.


Публикувани на 07.04.2022 г.

НОМИНАЦИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ  НА НАГРАДА „ВАРНА” ЗА 2022 Г. ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

       На основание чл. 6, ал. 5 от Статута за присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата, журито за присъждане на Награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата, номинира следните личности и колективи:

 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”:
Александър Минчев – дългогодишен изследовател-археолог, автор на монографии и статии, сценарист и водещ на научно-популярни филми за историята на Варна.

І. ЛИТЕРАТУРА
Екипът на Държавен архив – Варна
– за активната му будителска работа през периода на пандемичните ограничения като институция с традиции за запазване на културно-историческото наследство.
Иван Кьосев – за стихосбирката „Късни стихове”.
Иван Иванов – Доброгледски и Донка Стоянова – Белла Донна – за романа „Ключът на реката“.

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
Цветан Кръстев
– за ретроспективната му изложба „Автогейм“ – м. юли 2021г.
Екипът на галерия „Арт Маркони“ – за инсталацията „Портрет на Варна в 100 живописни платна“ – м. юни 2021г.

ІІІ. ТЕАТЪР
Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна – за.продукцията „Тютюн“ – първа театрална постановка по нецензуриран текст на едноименния роман на Димитър Димов.
Екипът на Държавен куклен театър – Варна – за спектакъла за възрастни „Гларус ретро кабаре“.
Стоян Радев – за ролята на Салиери в постановката „Амадеус“ от П. Шафър, реж. Стайко Мурджев.

ІV.  МУЗИКА
Няма номинации.

 1. ОПЕРА
  (изпълнителско изкуство).
  Екипът на Държавна опера – Варна – за мюзикъла „Цар Лъв“.

VІ. ТАНЦ
Няма номинации.

VІІ. КИНО
Даниела Георгиева
– за документалния филм „Ангелите на Варна“.

VІІІ. АРХИТЕКТУРА
Архитект Владимир Попов –
за реализирана през 2021г фасадна реставрация на сграда – НКЦ, находяща се на ъгъла на бул. „Мария Луиза“ 23 и ул. „Драгоман“ 33.

IХ. ЖУРНАЛИСТИКА
Красимир Делчев
(фотожурналистика)– за самостоятелната му изложба „Животът в кадър“ – ноември 2021г.
Яков Шустов (фотожурналистика)за Фейсбук-страницата „Варна. През погледа на един чужденец“.
Екипът на Регионален телевизионен център – Варна (електронни медии) – за информационното предаване „Линия Култура“.

 

Предложения за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата

 

1. Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС22000044ВН/17.01.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Държавен архив – Варна.

Подкрепящо писмо от Спортен клуб „Перун“ – Варна с рег. № ОС22000044ВН-004ВН/29.03.2022 г., относно номинацията на Държавен архив – Варна.

Актуализирани на 04.03.2022 г, актуализирани на 30.03.2022 г.

2. Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС22000148ВН/22.02.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Иван Кьосев.

Публикувано на 02.03.2022 г.

3. Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС22000225ВН/18.03.2022 г. относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Красимир Делчев

Публикувано на 22.03.2022 г.

4. Предложение от Игор Лазаренко –  директор на Регионален исторически музей – Варна с рег. № ОС22000240ВН/25.03.2022 г., относно присъждане на „Голяма награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Александър Минчев.

Публикувано на 29.03.2022 г.

5. Предложение от Доротея Павлова – директор на Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна с рег. № ОС22000239ВН/25.03.2022 г., относно присъждане на „Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Цветан Кръстев.

Публикувано на 29.03.2022 г.

 6. Предложение от ТМПЦ – Варна с рег. № ОС22000252ВН/29.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата колективна награда за екипа на продукцията „Цар лъв“ на Държавна опера – Варна.

Публикувано на 30.03.2022 г.

7. Предложение от инициативна група – творци и ценители на изобразителното изкуство с рег. № ОС22000255ВН/29.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата колективна награда за галерия „Арт Маркони“.

Публикувано на 30.03.2022 г.

 8. Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС22000250ВН/29.03.2022 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за Даниела Георгиева.

Публикувано на 30.03.2022 г.

 9. Мотивационно писмо от представители на културната общност с рег. № ОС22000254ВН/29.03.2022 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за Яков Шустов.

Публикувано на 30.03.2022 г.

10.– Предложение от „Сдружение на писателите – Варна“  с рег. № КДР22000070ВН/28.03.2022 г., чрез писмо от Дирекция „Култура с рег. № КДР22000072ВН/29.03.2022 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата – колективна награда за „Сдружение на писателите – Варна“
– Предложение с рег. № КДР22000071ВН/28.03.2022 г. от Сдружение на писателите – Варна,  чрез писмо от Дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР22000072ВН/29.03.2022 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за индивидуална награда за Иван Радев Иванов
– Предложение с рег. № КДР22000071ВН/28.03.2022 г. от Сдружение на писателите – Варна,  чрез писмо от Дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР22000072ВН/29.03.2022 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за индивидуална награда за Донка Стоянова

Публикувано на 31.03.2022 г.

11. Предложение от Доротея Павлова – директор на Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна с рег. № ОС22000361ВН/30.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на колектива на РТВЦ-Варна за предаването “Линия култура”

Публикувано на 31.03.2022 г.

 12. Предложение от ТМПЦ – Варна с рег. № ОС22000263ВН/30.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата колективна награда за екипа на продукцията „Тютюн“ на ДТ „Стоян Бъчваров“.

Публикувано на 31.03.2022 г.

13. Мотивационно писмо от Наталия Чешмеджиева – директор на БНР – Радио Варна с рег. № ОС22000262ВН/30.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за „Държавен куклен театър – Варна“.

Публикувано на 31.03.2022 г.

14. Предложение от Николай Рачински – председател на Съюза на архитектите в България с рег. № ОС22000267ВН/30.03.2022 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на арх. Владимир Попов.

Публикувано на 31.03.2022 г.

15. Предложение от ТМПЦ – Варна с рег. № ОС22000264ВН/30.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за Стоян Радев.

Публикувано на 31.03.2022 г.

16.  Подкрепящо писмо от Сдружение литературно общество с рег. № ОС22000044ВН-005ВН/29.03.2022 г., относно номинацията на Държавен архив – Варна.

Публикувано на 01.04.2022 г.

17. Писмо от РИМ – Варна с рег. № ОС22000240ВН-001ВН/31.03.2022 г., във връзка с подкрепящо писмо от на арх. Огнян Брънчев, относно номинацията на Александър Минчев..

Публикувано на 01.04.2022 г.

18. Подкрепящо писмо от Елена Милчева с рег. № ОС22000276ВН/31.03.2022 г., относно номинацията на Даниела Георгиева.

Публикувано на 01.04.2022 г.

19. Подкрепящо писмо от Съюза на архитектите в България с рег. № ОС22000267ВН-001ВН/31.03.2022 г., относно номинацията на арх. Владимир Попов.

Публикувано на 01.04.2022 г.

20. Предложение от Камарата на архитектите в България с рег. № ОС22000275ВН/31.03.2022 г., относно присъждане на „Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата за арх. Жулиан Начев.

Публикувано на 01.04.2022 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Публикувано на 28.04.2022 г.

НОМИНАЦИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА „ВАРНА” В СФЕРАТА НА НАУКАТА И НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 Г.


На основание т. 3.9., раздел III „Процедура за номиниране“ от Статута за награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование, Експертната комисия за присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование номинира следните личности и колективи за публично обсъждане, а именно:

 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
Проф. д-р ист.н. Иван Русев – за изключителен принос в изследването и популяризирането на все още непознати събития, процеси, факти от българската история в средата на XIX век, по-специално от историята на Варна и Варненско по онова време. За монографията му „Кримската война 1853 – 1856: „Атласът на Наполеон III” и българските земи“.
Предложение от Икономически университет – Варна.

 КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов – във връзка с 60-годишния юбилей и изключителния принос на висшето училище в обучението и формирането на специалисти в областта на медицината, фармацията, общественото здраве и здравните грижи. Активно участие на студентите и преподавателите в обществения и културния живот на Варна и в утвърждаването на международния авторитет на Варна като университетски град.
    Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
Проф. д-р Теменуга Стоева, дм – за изключителен принос при създаването и логистиката в условията на извънредно положение на първата високотехнологична PCR-лаборатория в Източна България, базирана на територията на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Творчески колектив с ръководител капитан
I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект „Индикативно проучване за районите, подходящи за развитие на аквакултури в морските пространства на Република България“.
Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

 ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
Проф. д.ю.н. Иван Русчев – за висок професионализъм, за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научноизследователската дейност, както и за повишаване нивото на подготовка на студентите от Юридически факултет на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

  КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Творчески колектив с ръководител проф. д-р Юрий Дачев –
за разработване на научния труд „Българско черноморско крайбрежие“.
Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
Няма номинация.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Т
ворчески колектив с ръководител проф. д.т.н. Николай Джагаров – за изпълнение на инвестиционния проект  „Интегрирани безжични сензорни мрежи за диагностика на корабно електрообзавеждане“.
Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“.

 

Предложения за присъждане на награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование

 1. Предложение от проф. д-р Валентин Игнатов – ректор на МУ – Варна с рег. № ОМД22000272ВН-001ВН/29.03.2022 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

– в област хуманитарни науки – индивидуална награда за проф. д-р Теменуга Стоева, дм – за изключителен принос при създаването и логистиката в условията на извънредно положение на първата високотехнологична PCR-лаборатория в източна България, базирана на територията на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.
– в област хуманитарни науки – колективна награда за МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за изключителен принос в обучението и създаването на специалисти в областта на здравеопазването и хуманитарните науки. 

Публикувано на 03.04.2022 г.

1.1. Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова  – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС22000273ВН/30.03.2022 г., относно номинацията за колективна награда за МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Публикувано на 03.04.2022 г.

1.2. Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова  – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС22000272ВН/30.03.2022 г., относно номинацията за индивидуална награда за проф. д-р Теменуга Стоева,

Публикувано на 03.04.2022 г.

 1. Предложение от проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна с рег. № ОС22000242ВН/25.03.2022 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област обществени науки – индивидуална награда за проф. д-р ист. Иван Русев.

Публикувано на 03.04.2022 г.

2.1.Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова  – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС22000268ВН/30.03.2022 г., относно номинацията за индивидуална награда за проф. д-р ист. Иван Русев.

Публикувано на 03.04.2022 г.

2.2. Становище от проф. Стефан Вачков – председател на на Управителния съвет на Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна с рег. № ОС22000208ВН/08.03.2022 г., относно номинацията за индивидуална награда за проф. д-р ист. Иван Русев.

Публикувано на 03.04.2022 г.

 1. Предложение от проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър” с рег. № ОС22000266ВН/30.03.2022 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област обществени науки – индивидуална награда за проф. д.ю.н. Иван Русчев 

Публикувано на 03.04.2022 г.

 1. Предложение от флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с рег. № ОМД22000272ВН-002ВН/30.03.2022 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:
  – в област обществени науки – колективна награда за творчески колектив с ръководител проф. д-р Юрий Дачев.
  – в област природни науки – колективна награда за творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков.
  –  в област технически науки – колективна награда за творчески колектив с ръководител проф. д.т.н. Николай Джагаров.

 

4.1. Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова  – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС22000269ВН/30.03.2022 г., относно номинацията за колективна награда за творчески колектив с ръководител проф. д-р Юрий Дачев.   

 

  4.2. Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова  – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС22000270ВН/30.03.2022 г., относно номинацията за колективна награда за творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков.

 

 4.3. Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова  – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС22000271ВН/30.03.2022 г., относно номинацията за колективна награда за творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.т.н. Николай Джагаров.

Публикувано на 03.04.2022 г.

5. Предложение от Кирил Тодоров – управител на издателство МС – Варна с рег. № ОС22000258ВН/30.03.2022 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област обществени науки – индивидуална награда за капитан I ранг о.р. проф. д.пс.н. инж. Илия Пеев.

Публикувано на 03.04.2022 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Публикувано на 04.05.2022 г.

НОМИНАЦИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА „ВАРНА” В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 Г.

На основание т. 7, раздел IV „Процедура за номиниране“ от Статута за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование, Експертната комисия за присъждане на награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното образование номинира следните личности и колективи за публично обсъждане, а именно:

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

Александър Русев – ученик от 12 „б“ клас в Първа езикова гимназия.

Ученик с висока езикова култура по английски, немски и руски език, с отлично развито логическо мислене и огромен потенциал в дисциплини като физика и математика. Награден с дипломи и грамоти от няколко международни и национални състезания: Physics Cup – TalTeh 2021, Physics Unlimited Premier Competition, Thomas Jefferson Physics Olimpiad, Пролетно национално състезание по физика и в национални олимпиади по същия предмет.

Габриела Нейчева – ученичка от 12 „б“ клас в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“.

Отлична ученичка, която с мотивация, постоянство и предприемчивост е постигнала впечатляващи резултати. Лауреат е на националния кръг на Олимпиадата по френски език. Има спечелено първо място на националното състезание по английски език „Creative writing“ и награда от „Ротари-Евксиноград“. Отличена е в състезанието на Американския университет в България – AUBG MultiTalent Quest. Участва активно като доброволец в много и различни мероприятия.

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Пьотр Нестеров – ученик от 12 клас в Спортно училище „Георги Бенковски“.

Ученикът израства като национален състезател по тенис и извоюва редица призови места в държавни и международни турнири и първенства. Има спечелени: второ и трето място в турнир на ITF; трето място на ROLAND GARROS JUNIOR CHAMPIONSHIPS; второ място на европейско първенство; второ и пето място на US OPEN до 18 години, както и първо място сингъл и отборно на държавни първенства. Той постига резултати, достижими само с много талант, целеустременост и постоянство, както и с труда на неговия треньор Кристиян Илиев.

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Няма номинации.

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Галина Станишева – старши учител по музика, диригент на детски хор „Добри Христов“ в ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна.

Достоен наследник на създателите на детски хор „Добри Христов“ към Общински детски комплекс –  Варна. Вече 6 години съхранява почти 70-годишната история на хора, работи за неговия творчески авторитет и високата музикална подготовка на децата. Трудът, теоретичната подготовка, педагогическият такт, индивидуалният подход в работата й с над 100 деца, личат от многобройните участия, завоюваните отличия и призовите места на хора в редица престижни национални и международни фестивали и конкурси.

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

Няма номинации.

VI.„Учител на годината” в областта на средното образование

Нела Димова – учител по история и цивилизации в Първа езикова гимназия.

Дългогодишна и всеотдайна учителка по история, с творчески и новаторски дух, работеща за познаването и запазването на будната историческа памет сред учениците и младите хора. Нейни ученици постигат най-високи резултати на държавни зрелостни изпити, национални състезания и олимпиади по история, а техни авторски документални филми са отличени с призови места. Тя е инициатор и организатор на редица проекти, конкурси и фестивали, влезли в националния календар на МОН, както и на редица партньорства с български и европейски училища, с НПО-та и Европейския младежки парламент.

VII.„Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

 Христинка Тодорова – главен учител по професионална подготовка във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“.

С иновативни методи и подходи Христинка Тодорова вече 26 години подготвя успешно своите ученици от гимназията в избраните от тях професионални направления. Освен отлични оценки в училище, нейните възпитаници са извоювали над 11 призови места и награди от национални и международни състезания. Активно участва в научни конференции и семинари, където с докладите и публикациите си споделя своя опит и добри практики.

VIII. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

 Детска градина № 38 „Маргаритка“ с  директор Параскева Люцканова.

Целият екип на детското заведение умело съчетава в своята работа традиции и новаторство, висок професионализъм и всеотдайност. Ярък пример е за приобщаване на децата със специални образователни потребности. Колективът инициира и участва в множество проекти, местни и национални инициативи и внедрява успешно интердисциплинарно проектно-базирано обучение. Екипът споделя своите добри практики и научно-методически опит чрез публикации и участия в конференции. За периода на номинацията ДГ № 38 „Маргаритка“ има над 18 грамоти и отличия от различни събития, конкурси, участия.

Детска градина № 23 „Иглика“ с  директор Марчела Петрова.

Екипът на ДГ № 23 „Иглика“ е спечелил признанието на родителите и местната общност чрез дейността си, постигнатите резултати (образователни и възпитателни) и отличията, получени от различни форуми, инициативи, участия. Образователната институция успешно реализира на своята територия проекта „Медиация в детската градина“ и редица други с обществено значение. През годината има многобройни награди и грамоти от конкурси и фестивали. Колективът е пример за отдаденост, професионализъм и модерен подход в образованието.

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена

III Основно училище „Ангел Кънчев с директор  Марионела Николова.

Пример за екип, който, освен за образователната подготовка на учениците, отдава своята творческа енергия и неуморен труд за изграждането им като социално отговорни личности. Колективът полага усилия за създаване на екологична култура у своите възпитаници, за нетърпимост към прояви на агресивно поведение, модератор е и в междуличностните отношения на различни нива. Училището е пример за успешен модел за приобщаваща среда за деца със специални образователни потребности. Многобройни са успехите на колегията, изразени както чрез постиженията на учениците, така и чрез личните им участия в конференции, семинари и реализирани училищни, регионални, национални и международни проекти и програми.

Основно училище „Петко Рачев Славейков“  с директор  Таня Петрова.

Благодарение на целия екип училище „Петко Р. Славейков“ е сред водещите учебни заведения по резултати от националните външни оценявания в 4. и 7. клас. Наред с устойчивите модели, с които поддържа фокуса на доброто образование, колективът интегрира технологиите в учебния процес и развива дигиталните умения на учениците. Постиженията на възпитаниците и техните учители се изразяват в редица отличия от конкурси у нас и в чужбина. Многобройни са инициираните и реализираните национални и международни проекти, програми, фестивали, форуми.

Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ с директор Жулиета Петкова.

116-годишна модерна и успешно функционираща образователна институция за деца със зрителни затруднения и специални образователни потребности. Работещо по най-високите стандарти, училището е уникално по своята същност, с педагогически модели и практики без аналог в България. Колегията е национален и международен обучител на кадри, участник е в над 12 европейски и световни конференции за образованието на зрително затруднени деца, домакин е на множество международни конференции и семинари. За учениците е създадена приобщаваща среда, максимално покриваща спецификите на всеки един ученик. Въпреки своите затруднения възпитаниците участват в художествени състави с дългогодишна творческа история и жънат успехи на международни и национални сцени.

 

Предложения за присъждане на награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

 1. Мотивирано предложение от Педагогическият съвет на Професионална гимназия по текстил моден дизайн – Варна с рег. № ОС22000253Вн/29.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена за  Професионална гимназия по текстил моден дизайн – Варна .

Публикувано на 03.04.2022 г.

2. Предложение от Педагогически съвет на ОУ „Свети Иван Рилски“ – Варна с рег. № ОС22000249ВН/29.03.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на  ОУ „Свети Иван Рилски“ – Варна.

Публикувано на 03.04.2022 г.

3. Препоръка от проф. д-р инж. В. Вълчев – ректор на Технически университет – Варна с рег. № ОС22000259ВН/30.03.2022 г., относно номинацията за колективна награда на ОУ „П. Р. Славейков“ – Варна.

Публикувано на 03.04.2022 г.

4.Подкрепящо писмо от от Георги Недев – кмет на район „Одесос“ с рег. № РД22007079ОД-001ВН/05.04.2022 г., относно номинацията за колективна награда на ОУ „П. Р. Славейков“ – Варна.

Публикувано на 06.04.2022 г.

5.Писмо от Светла Христова – директор на ДГ № 41 „Първи юни“ с рег. № ОС22000295ВН/08.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование на ДГ № 41 „Първи юни“.

Публикувано на 12.04.2022 г.

6.Предложение от Педагогически съвет на ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна с рег. № ОС22000303ВН/12.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Учител на годината“ в областта на обслужващите звена на   Галина Станишева.

Публикувано на 13.04.2022 г.

7. Писмо от Параскева Люцканова – директор на ДГ № 38 „Маргаритка“ с рег. № ОС21000306ВН/13.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование на ДГ № 38 „Маргаритка“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

8. Придружително писмо от Марионела Николова – Директор на III ОУ „Ангел Кънчев“ с рег. № ОС22000305ВН/13.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на III ОУ „Ангел Кънчев“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

9. Подкрепящо писмо от кмета на район „Аспарухово“ с рег. № РД22007872АС-001ВН/13.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена на  СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

10. Предложение от Ангел Митев – директор на Първа езикова гимназия с рег. № ОС22000323ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Александър Русев – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.

Публикувано на 18.04.2022 г.

11.Предложение от Ангел Митев – директор на Първа езикова гимназия с рег. № ОС22000321ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Юлиан Люцканов – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.

Публикувано на 18.04.2022 г.

12.Предложение от Ангел Митев – директор на Първа езикова гимназия с рег. № ОС22000320ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Нела Димова – „Учител на годината“ в областта на средното образование.

Публикувано на 18.04.2022 г.

13.Заявление ЦПЛР-ОДК с рег. № ОС22000303ВН-001ВН/15.04.2022 г., във връзка с подкрепящо писмо от Валентина Георгиева – Артистичен директор на Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“, гр. Балчик за присъждане на награда „Варна“ за Галина Станишева – „Учител на годината“ в областта на обслужващите звена.

Публикувано на 18.04.2022 г.

14.Подкрепящо писмо от Петя Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № РД22008148ПР/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование на ДГ № 23 „Иглика“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

15.Предложение от обществения съвет към МГ „Д-р Петър Берон“ с рег. № ОС22000327ВН-001ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена на МГ „Д-р Петър Берон“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

16.Предложение от Румяна Ванева – директор на ДГ № 18 „Чайка“ с рег. № ОС22000325ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ на Тодорка Нанкова за „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Публикувано на 18.04.2022 г.

17. Предложение от Веселина Тотева – директор на IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ с рег. № ОС22000317ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ на Габриела Нейчева – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.

Публикувано на 18.04.2022 г.

18. Предложение от Ж. Георгиева – директор на ВТГ“ Георги Стойков Раковски“ с рег. № ОС21000312ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“:

– за Мариела Димитрова – “Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка.
– за Христинка Тодорова – „Учител на годината“ в областта на професионалната подготовка.
– за Петя Колева – „Учител на годината“ в областта на средното образование.

Публикувано на 18.04.2022 г.

19. Предложение от Павлин Петков – директор на МГ „Д-р Петър Берон“ с рег. № ОС22000327ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“:

– за Александра Савова – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.
– за Росица Русева – „Учител на годината“ в областта на средното образование.

Публикувано на 18.04.2022 г.

20. Предложение от Евелина Янчева – директор на СУ „Георги Бенковски“ с рег. № ОС21000324ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“:

– за Пьотр Нестеров – “Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка.
– за Росица Найденова – „Учител на годината“ в областта на професионалната подготовка.

Публикувано на 18.04.2022 г.

21. Предложение от Обществен съвет при ДГ № 23 „Иглика“ с рег. № ОС22000319ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование на ДГ № 23 „Иглика“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

22. Мотивирано предложение от Педагогическия съвет при ДГ №30 “Синчец“ с рег. № ОС22000314ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование на ДГ № 30 „Синчец“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

23. Предложение от Педагогически съвет при ОУ „Петко Р. Славейков“ с рег. № ОС22000309ВН/14.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на ОУ „Петко Р. Славейков“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

24. Предложение от Педагогически съвет при ОУ „Панайот Волов“ с рег. № ОС22000328ВН/15.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на ОУ „Панайот Волов“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

25. Предложение от Педагогически съвет при ОУ „Георги Сава Раковски“ с рег. № ОС22000310ВН/14.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на ОУ „Георги Сава Раковски“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

26.Мотивирано предложение от обществения съвет към СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ с рег. № ОС22000322ВН/14.04.2022 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена на СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“.

Публикувано на 18.04.2022 г.