Наградиха най-изявените студенти на Варна за 2017 г.

11Кметът Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха Годишните поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения. Грамоти получиха и студентите, отличени в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа – 2017 г.

„За мен е удоволствие да споделя този момент на признателност към Вас, младите умове на Варна. Поздравявам Ви за отличията, които печелите не само за себе си, но и за града ни, за България. Поздравявам и Вашите преподаватели, защото те са част от успеха Ви.

След броени дни страната ни ще поеме Председателството на Съвета на ЕС. Чрез Вас ще покажем на обединена Европа, че имаме талантливи, креативни, високообразовани млади хора. Чрез Вас ще докажем, че варненските висши училища заемат достойни позиции в европейското образователно пространство. Бъдете здрави и със замах разгръщайте потенциала си! Честити награди и весел 8-ми декември!“, изтъкна пред младите хора председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов. Поздравления отправиха също кметът Иван Портних, проф. Стефан Вачков, председател на УС на Териториална организация на Научно-техническите съюзи – Варна, и проф. Галя Герчева, ректор на Варненския свободен университет.

На официалната церемония пред зала „Варна“ в Общината присъстваха още Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, Славчо Славов и Мартин Байчев, председатели на ресорните комисии в Общинския съвет, ректори, представители на университетите, много гости. 17

Годишните студентски награди се връчват за единадесета поредна година. С тях се отличават студенти от висши учебни заведения, класирани на І, ІІ и ІІІ-то място в студентски олимпиади, в международни и национални конкурси и състезания и с отлични постижения в научни форуми. Студентите са номинирани по предложение на студентските съвети към висшите училища, a номинациите бяха одобрени от Общинския съвет на заседание миналата седмица. Тази година победителите получиха и юбилейни монети „Варна – Европейска младежка столица 2017“.

Наградените студенти тази година са:

В област „Педагогически науки“ – Александър Иванов, студент 3. курс, специалност „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“;

В област “Хуманитарни науки“ – Михаил Димитров, студент 3. курс, специалност „Финанси“ в Икономически университет – Варна;

В област „Социални, стопански и правни науки“ – Леман Лятиф Хакиф – студентка 4. курс, специалност „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;

В област „Природни науки, математика и информатика“ – Соня Лазарова, студентка 2. курс, специалност „Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет – Варна.

12В област „Технически науки“ – Георги Вангелов, студент 2. курс, специалност „Корабни машини и механизми“ във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“;

В област „Здравеопазване и спорт“ – Десислав Добрев – студент 6. курс, специалност „Дентална медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

В област „Изкуства“ – Денис Зекирия, студент 3. курс, специалност „Бизнес информационни системи“ в Икономически университет – Варна.

В област „Сигурност и отбрана“ – Петър Генов – студент 4. курс, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

Победителите в конкурсa „Най-добра дипломна работа“, реализиран съвместно с Териториална организация на Научно-техническите съюзи във Варна, са:

В раздел „Технически науки“ на първо място е Калин Калинков, Катедра ”Комуникационна техника и технологии”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема: “Проектиране на мобилна система за детекция на емоционални реакции”;8

На второ място е Ивелин Лефтеров, Катедра „Комуникационна техника и технологии”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Проектиране на интегрирана система за събиране на биомедицински сигнали”;

Трети е класиран Иван Тонев, катедра „Електроенергетика”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Разработване на компютърна програма за изчисляване на установени режими в електроенергийни системи”.

В раздел „Икономически науки“ на първо място е класирана Анна Грачева, Катедра „Финанси”, Икономически университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Fintech компаниите, като алтернатива на традиционното банкиране”;

Второ място заема Петя Саркизова, Катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Анализ на финансовото състояние на общинските медицински диагностично-консултативни центрове – гр. Пловдив”;

На трета позиция е класирана Диана Бобова, Катедра „Стокознание”, Икономически университет – Варна, за дипломна работа „Изследване асортимента и качеството на пастите за зъби в търговската мрежа на град Варна”.

16В раздел „Хуманитарни науки“ първото място е за Светлана Радева, Катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Адаптация за практикуване на акушерската професия в болнични условия”;

Второ място заема Елена Игнатова, Катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема: „Анализ на разходите за хирургично лечение налагащо употребата на медицински импланти в специалност ортопедия и травматология”;

На трето място е Деница Маркова, Катедра „Социални и правни науки”, Технически университет – Варна, за дипломна работа „Социална динамика при неолиберализма. Граждански стратегии и политически дилеми на основата на случая РОГ, Любляна, Словения”.

13   3

 9   14

4   6

   5  1

7