Намалява се цената на автобусния билет до “Ракитника” и “Прибой”

Цената на билета за обществен транспорт от „Ракитника“ и „Прибой“ ще бъде намалена, решиха на днешното си заседание общинските съветници от ПК „Транспорт“. Те уважиха искането на живущите в двете местности таксата за превоз по линии №55 и №60 да стане 1 лв. Корекцията на цената на билета, която в момента е 1,40 лв., ще бъде направена в 7-дневен срок, считано от днес.

2В дневния ред на заседанието влязоха и цените на таксиметровите услуги във Варна. Членове на транспортния синдикат „Авто 94“ поискаха да се повишат минималните тарифи за пробег на километър. Тяхното предложение бе дневната тарифа да се увеличи от 0,75 лв. на 0,95 лв., а на нощната – от 0,85 лв. на 1,15 лв. Другото им искане бе патентният данък, който плащат, да бъде намален от 690 лв. на 400 лв.

Предложенията не получиха одобрението на съветниците. Изказано бе мнението, че не Общинският съвет, а браншът е този, който трябва да регулира цената за таксиметров превоз.

Членовете на транспортната комисия бяха запознати и с изпълнението на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“. Към момента са изпълнени и разплатени девет от десетте компонента, поясни ръководителят на проекта инж. Биляна Якова. Тя припомни, че по линия №10 пилотно бе пусната новата автоматизирана билетна система. Поетапно ще бъдат включени и останалите линии, след като бъде одобрена новата транспортна схема на града. От нея зависи и пускането на новия BRT коридор, който вече е изграден, поясни инж. Якова. По бързия коридор, свързващ кв. „Владиславово“ със сп. „Почивка“, ще се движат 30 съчленени автобуса, добави Павел Кюрчев, директор на общинско предприятие “Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД). Той каза също, че на по-късен етап по варненските спирки ще бъдат монтирани информационни карти с маршрутите на автобусните линии.1

Сред темите, които съветниците обсъдиха, бяха покритите велосипедни паркинги. Гласувано бе да се изиска от районните администрации подробна информация за съоръженията. Съветници изказаха мнение, че е редно велосипедните паркинги да се стопанисват от ОП „Паркинги и гаражи“, а не от районните кметове, както е в момента.

Да се възстанови последният курс по линия №20 в 22:40 часа, това искане също беше включено в днешното заседание. Отговорът на „Градски транспорт“ бе, че късно вечерта тази линия е нерентабилна и генерира загуби от хиляди левове.

За промени в организацията на обществения транспорт настояват и работещи в Западна промишлена зона. Съветниците възложиха на ръководството на „Градски транспорт“ да се срещне с хората, след което да представи доклад на комисията.