Одобриха актуализираната шумова карта на Варна

UntitledАктуализирана стратегическа карта за шума в околната среда на агломерация Варна одобриха общинските съветници от Вр.К. „Опазване и възпроизводство на околната среда“. Картата е за период на действие 2017 – 2022 г.

Данните сочат, че има намаление на шума във високите нива в сравнение с първоначално разработената карта. През деня 20% от жителите на Варна са изложени на нива на общ шум над граничните стойности, а през нощта – 34%. Допустимата граница е 55 децибела в жилищни зони и 60 децибела – в централната градска част и местата с интензивен автомобилен трафик. В часовете между 23 вечерта и 7 сутринта граничните стойности в тези зони са съответно 45 и 50 децибела.

Най-голям дял за шумовото замърсяване има интензивният автомобилен трафик по главните улици и булеварди. От четирите основни източника на шум – автомобилен, железопътен, въздушен и воден, само пътният трафик реално оказва неблагоприятно влияние върху населението. На наднормени нива на шум от автомобили са изложени 52% от жителите на Варна през деня и 44% през нощта, показват още данните.

През 2017 г. на десетина места в града е отчетен шум около 70 децибела. Най-високи нива са измерени на бул. „Цар Освободител“ №170. Данните сочат, че много шумно е било също на бул. „Христо Смирненски“ №139А, бул. „Владислав Варненчик“ №194 и №142, ул. „Цар Борис III“ №7, бул. „Народни будители“ №3.

Община Варна ще продължи да изпълнява предприетите мерки за намаляване на шума. Сред тях са: обновяване на автобусите на градския транспорт, модернизиране на тролейбусната мрежа, използване на съвременни автоматизирани системи за регулиране на движението.IMG_20171213_140608

Подмяната на пътната настилка и изграждането на нова също са заложени в плановете на местната администрация. С цел ограничаване на шумовото замърсяване ще бъдат изградени велосипедни паркинги, развита ще бъде и мрежа от колела под наем.

Очаква се с изграждането на новия булевард „Васил Левски“ да има положителна промяна в шумовото натоварване в града, бе съобщено на заседанието на комисията.

На базата на актуализираната стратегическа шумова карта, която трябва да бъде одобрена от Общинския съвет, ще бъде изготвен и нов план за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума във Варна.