Нов център за хора с увреждания планира да създаде Община Варна

SDJP_04_05Нов център за подкрепа на хора с увреждания планира да създаде Община Варна. Администрацията е готова да подаде проектно предложение, за да получи до 1 млн. лева безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дадоха съгласието си Варна да кандидатства за финансиране. Ако проектното предложение получи одобрение от Брюксел и средствата бъдат отпуснати, следващата година ще бъде направен ремонт на предвидените за целта помещения в кв. „Аспарухово“, а през 2020 г. се планира центърът да отвори врати.

Той ще осигурява дневна и почасова грижа на хора с тежки множествени увреждания, като подкрепа ще се оказва и на техните семейства. Капацитетът на центъра ще е за 30 души.

На днешното си заседание общинските съветници одобриха и отпускането на еднократни социални помощи на 95 варненци. Със средствата на обща стойност 31 800 лв. те ще покрият свои жизнени, образователни и комунално-битови потребности. На 17 души беше отказана помощ заради непълна документация, неоснователни мотиви или вече получена помощ от общината.

Членовете на комисията гласуваха също да се внесе предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на две деца от Варна. Починалите им бащи нямат изискуемия трудов стаж, за да получат те наследствена пенсия.