Днес новоизбраните общински съветници на Варна ще положат клетва

DSC03425Новият кмет на Варна и новоизбраните общински съветници днес ще положат клетва.  Тържественото заседание ще започне в 14:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Заседанието ще се ръководи от най-възрастния общински съветник, който и през този мандат е Димитър Чутурков.

Общинските съветници ще решат кой да оглави местния парламент. Изборът ще се проведе с тайно гласуване, като за избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

Според действащия правилник за дейността на Общинския съвет,  ако на първото заседание не се избере председател, председателстващият общински съветник, с решение на Общинския съвет, може да насрочи ново заседание в същия ден със същия дневен ред не по-рано от два часа.